Vårt Värmdö start

Om Vårt Värmdö

Sedan april 2016 nås du som Värmdöbo av tidningen Vårt Värmdö, direkt hem i din brevlåda. Det är vi på Värmdö kommun som ger ut den med förhoppningen att våra invånare ska få ta del av några av de goda historier och initiativ som sker i våra verksamheter varje dag.

Varje nummer har ett huvudtema och innehåller fasta delar som till exempel krönika, ledare, nytt från politiken, plocksidor med korta nyheter och reportage med utgångspunkt i våra verksamheter. Detta varvas med artiklar med till exempel ett historiskt perspektiv, nutida arrangemang, utblick skärgården, näringslivsfrågor med mera.

Vilka når tidningen ut till?

Samtliga invånare och medarbetare får Vårt Värmdö, och under sommarhalvåret kommer även Värmdös sommarboende att få tidningen i sina brevlådor.

Tre till fyra nummer per år

Tidningen ges ut tre till fyra gånger per år - i mars, juni, september och december.

Välkommen att dela med dig

Varmt välkommen att dela med dig av dina tankar om Vårt Värmdö. Det gör du genom att kontakta redaktionen på redaktion@varmdo.se.