Vårt Värmdö start

Denna artikel har inte publicerats i tidningen Vårt värmdö

Vinterklädd brygga

Nya arbetssätt når framgång hos utsatta

På socialtjänsten i Värmdö kommun växer nya framgångsrika arbetssätt fram, med metoder som kombinerar revolutionerande digitala verktyg och relationsstärkande arbete mellan socialsekreterare och klient.

Birgitta Zaar, kontorschef på Individ- och familjeomsorgskontoret berättar om ett av de nya digitala verktyg som har gett goda resultat hos många klienter. Verktyget heter Previct och är ett hjälpmedel vid beroendebehandling. Det består av en alkomätare, en mobilapp och en webbaserad vårdportal.

– En av våra kommuninvånare har haft ett omfattande alkoholmissbruk i kombination med psykisk ohälsa. Hen har tidigare bott i en så kallad träningslägenhet med krav på nykterhet, men förlorat den på grund av upprepade återfall. Efter en stödboendeplacering där hen hållit sig nykter fick hen återigen en chans till träningslägenhet. Kommuninvånaren ska lämna prov tre gånger i veckan på beroendemottagningen och starta upp Previct tillsammans med sin socialsekreterare.

Kommuninvånaren var först skeptisk, men gick med på att lämna ett utandningstest i sin Previctdosa en gång varje kväll samt att besvara ett frågeformulär om mående och motivation.

– Snart ser hen fördelarna med Previct, eftersom hen upplever att det skapar en större frihet samtidigt som hen kan bevisa att hen håller sig nykter.

Till följd av nykterheten stärks kommuninvånarens relation till sin familj. De pratar i telefon varje dag. När hen vill resa i väg för att träffa familjen, som bor i en annan stad, kan socialsekreteraren godkänna att hen frångår sin planering att lämna prov på beroendemottagningen om hen i stället lämnar utökade utandningsprov i sin Previctdosa.

– Det blir en lyckad resa, där hen kan umgås med sin familj och stärka och reparera relationen samtidigt som socialsekreteraren kan vara trygg med att hen fortsätter att hålla sig nykter.


Familj bakar

 

Birgitta Zaar uppmärksammar också ett annat ärende, där en av handläggarna nyligen haft ett avslutningssamtal med ett ensamkommande barn som kom till Sverige 2015.

– Barnet placerades i ett av kommunens familjehem. Nu när ärendet avslutas har hen bott i familjehemmet i sex år. Tillsammans har barnet och familjehemmet bland annat lärt sig att segla, och köpt en liten segelbåt att tillbringa semestrar och helger på. Familjehemmet har även tagit introduktionen till den västerländska kulturen på allvar och tagit med barnet på olika kulturella tillställningar. De har även lärt hen att tvätta, städa och laga mat tillsammans.

Barnet, i dag en ungdom, går i sina familjehemsföräldrars fotspår och utbildar sig inom det område som de arbetar. Nu när hens placering avslutas, fortsätter ungdomen att bo i familjehemmet.

– Avslutningsmötet var så positivt, berättade handläggaren för mig, då både barnet och familjehemmet fått ut något gott av den placering som gjordes för så länge sedan. Till varandra har de skapat en relation som troligen varar under resten av deras liv.