Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 3 2023

En mörk siluett mot Gustavsbergs hamn.

Ny samverkan ska fånga upp individer tidigare

En ny samverkansform ska hjälpa Ungdomar att undvika att begå brott och hamna i kriminalitet i ett tidigt skede. Nu är arbetet i full gång med att starta upp det i Värmdö.
Om vi väntar för länge finns det en stor risk att vi tappar bort dem, säger Patricio Cuevas på Individ och familjeomsorgskontoret.

Under förra året införde Värmdö en samverkansform mellan socialtjänst, polis, skola och fritid, som kallas SSPF. En modell där man gemensamt arbetar med förebyggande individinsatser mot normbrytande beteende för att tidigare upptäcka ungdomar som riskerar att begå brott eller hamna i kriminalitet. SSPF har funnits i ett år i kommunen och hittills har 24 ungdomar fått stöd. Insatsen har visat mycket goda resultat.

Värmdösamarbetet ville under våren införa ytterligare en brottsförebyggande insats. En social insatsgrupp - SIG. Gruppen ska rikta sig mot de barn och ungdomar mellan 12–18 år som redan befinner sig i en kriminell livsstil. Även i SIG är det ett samarbete mellan socialtjänst, polis och skola. Gruppens målgrupp är barn och unga mellan 12 och 18 år. Kommunen uppskattar att 10–15 personer i denna målgrupp i nuläget är akut i farozonen att rekryteras in i grövre brottslighet.

Vi vill förebygga att ungdomar från Värmdö rekryteras till gängkriminalitet. Det finns ett behov av att erbjuda insatser i ett mycket tidigare skede än vad vi gör idag. Om de här ungdomarna och deras familjer inte får en insats i ett tidigt skede finns en stor risk att de dras in i allvarligare problematik eller grov kriminalitet, säger Patricio Cuevas, enhetschef på Enheten för barn och unga stöd och insatser och Beroendemottagningen på Individ och familjeomsorgskontoret.

Hur kommer samarbetet mellan SIG och SSPF se ut?

SIG och SSPF kommer att tillhöra samma enhet. De ska vara samlokaliserade tillsammans med Mini Maria och ungdomskonsulenterna från Polarna. Skola och Polis kommer att bli involverade i varje individärende.

Patrico Cuevas och hans kollegor arbetar hårt med att få i gång arbetet och hoppas kunna se resultat snabbt.

Verksamheten är inte startad ännu. Rekryteringen till tjänsten är pågående. Vi befinner oss i slutfasen av rekryteringen. När det gäller rekrytering av tjänsten så finns en stor konkurrens då flera kommuner har startat upp SIG-verksamheter. Verksamheten kommer att starta upp i februari 2024. Förhoppningsvis kommer vi att kunna visa resultat i mitten av år 2024.

Tittar ni på hur andra kommuner och regioner jobbar med verksamheten?

Det finns flera kommuner som har en SIG-verksamhet. Vi har valt att utgå ifrån Socialstyrelsens rekommendationer. Vi planerar att skapa en SIG-verksamhet som ska erbjuda stöd och insatser till ungdomar och deras vårdnadshavare så tidigt som möjligt. Helst från dag ett! Syftet med detta är att fånga upp ungdomarna i ett tidigt skede när de är motiverade. Om vi väntar för länge finns det en stor risk att vi tappar bort dem, säger Patricio Cuevas.