Vårt Värmdö start
Händer som skriver på en laptop.

Pilotlansering av inloggat
läge – Mina sidor

Den 2 maj var det dags. Då pilotlanserades efterlängtade Mina sidor – ett inloggat läge. En ny tjänst som nu i första skedet möjliggör för Värmdös företagare att logga in och se sina ärenden, tillstånd, lov och fastighetsinformation samlade på en och samma plats. I det fortsatta arbetet kommer även invånares och föreningars behov kunna mötas på Mina sidor.

Anna Pegelow, strateg på HUB för innovation och utveckling, berättar att lanseringen av Mina sidor sker i flera steg. Först ut pilotlanseras tjänsten mot företag.

– Vi har informerat ett fyrtiotal Värmdöföretag om tjänsten, och flera av dessa har också varit med under utvecklingen av Mina
sidor. Vi ber företagarna att logga in på Mina sidor på Värmdö kommuns företagswebb för att testa och återkoppla.

Teamet som arbetar med lösningen har träffat tio företagare personligen. Det är företag med många typer av ärenden hos kommunen. Här ingår både stora och små företag, från en mängd olika branscher. Målet har varit att teamet ska få en så bred och sann bild som möjligt av företagarnas behov och önskemål.

– Utifrån svaren fick vi fram en lista med behov som vi utvecklat lösningar för. Nu har samma företagare fått känna på våra lösningar och har möjlighet att tala om för oss vad de tycker.

I dagsläget är det, förutom utvärderingen av det som tagits fram hittills, fullt arbete med att utveckla en funktion under ”Mina
sidor” där fakturor som skickas från kommunen ska visas på en och samma plats, precis som vi är vana vid om vi loggar in hos vår
el-leverantör eller försäkringsbolag.

– Med den lösningen hoppas vi kunna öka servicen till företag så att dom när som helst på dygnet kan se sina fakturor, både aktuella
och betalda. Många företagare är små firmor som inte vill lägga arbetstid på att sitta i telefon till kommunen för att få information om sina ärenden. Samtidigt minskar arbetsbelastningen för kommunens Servicecenter som ofta får frågor både från företagare och privatpersoner.

Snart är det dags för nästa målgrupp, nämligen kommunens olika föreningar.

– Efter arbetet med kommunens företagare och föreningar ser vi fram emot en lansering även mot privatpersoner, berättar Kenneth Zetterberg, Enterprise arkitekt på HUB för innovation och utveckling. Här skissar vi på lösningar anpassade för invånare som är fastighetsägare eller vårdnadshavare.