Vårt Värmdö start
En folksamling lyssnar på en talare i ett rum.

Rekryteringsträff stöttar nyanlända från Ukraina

I våras anordnade Arbetsmarknadsenheten i Värmdö kommun en rekryteringsträff, med syftet att erbjuda en plattform där det lokala näringslivet och ukrainska personer boende på Värmdö kommun kunde mötas.

Idén föddes efter det samverkansmöte som kommunen bjudit in näringslivet till den 29 mars. Där vi gemensamt talat om hur vi på bästa sätt kan hjälpa de som kommit från Ukraina och hur vi kan ta vara på deras kompetenser, säger Ulla Rådling, tf. Näringslivschef och chef för Arbetsmarknadsenheten.

Runt trettio kandidater mötte på eftermiddagen de arbetsgivare som kommit till Värmdösalen i Värmdös kommunhus. På plats fanns en blandning av branscher representerade med allt från lokalvård, besöksnäring till åkeri och grönskötsel. Flera företag, som inte själva hade möjlighet att vara på plats, hade dessutom skickat anslag på engelska, där de beskrivit vilken kompetens de ville rekrytera och vart de som var intresserade kunde vända sig.

Med hjälp av översättningsappar, tolk på plats, engelska och kroppsspråk resulterade träffen i cirka femton inbokade intervjuer, flera förmedlade kontakter samt många givande samtal och möten, säger Ulla Rådling.

Företagarna och kandidaterna fann varandra snabbt, många hade frågor om anställningsform och ansvar. Det fanns ett stort intresse och engagemang från båda parter, liksom en stor ömsesidig vilja att kommunicera och förstå varandra trots språkbarriärer.

Företag inom hushållsnära tjänster fick ett stort intresse från kandidaterna och många bokade in intervjuer, som vi har löpande uppföljning på, säger Ulla Rådling.

Nästa steg blir fler rekryteringsträffar vilka kommer att vara öppna för alla Värmdöbor som söker arbete. Dessutom kommer kommunen att fortsätta matcha ukrainsk kompetens med möjligheter till arbete.

Det är fantastiskt att se den stora viljan från det lokala näringslivet att hjälpa och ta vara på kompetensen från de som kommit från Ukraina och som nu är bosatta på Värmdö, avslutar Ulla Rådling.