Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2024

Rund huset i Gustavsbergs centrum.

Runda huset - en levande arena för Värmdös unga

När Gustavsbergs bibliotek flyttar blir Runda huset en mötesplats med Kulturskolans och Ung i Värmdös ungdomsfokus som grund. Den 14 april hålls en gemensam flytt- och välkomstfest.

Sedan 1988 har det varit bibliotek i Runda huset, men i april stänger biblioteket och öppnar igen den 6 juni i Värmdö kulturhus. I stället får Runda huset ett större fokus på ungdomar när den kommunala Kulturskolan flyttar in och mötesplatsen Ung i Värmdö får större ytor i huset.

Tanken är att öka samarbetet kring unga från 13 år och uppåt med målet att erbjuda värmdöborna aktiviteter, upplevelser, delaktighet och en trygg mötesplats under stora delar av dagen och kvällen. Ett arbete pågår även för att fler aktörer, exempelvis föreningar, ska kunna nyttja lokalerna.

Den 14 april bjuds allmänheten in till en gemensam flytt- och välkomstfest för biblioteket som rundar av och för ungdomsverksamheterna som ”rundar på” med fortsatt öppna dörrar för bland annat mötesplats [at]Lobbyn på plan 4. Firandet hålls kl. 11-20 och fylls av minnen, framtidsvisioner och aktiviteter. Hela programmet finns på varmdo.se/evenemang

Efter stängningen erbjuds extra besök av läs- och skaparbussen utanför Runda huset och fler bemannade dagar på Hemmesta och Djurö bibliotek, där det också hålls en familjedag i maj. Du hittar datum och tider på bibliotekets hemsida.