Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2024

Porträtt av Birgitta Zaar.

Satsningar på en modern och hållbar socialtjänst

Lediga fredagar för återhämtning. En AI-handenhet som kapar administration och en insatsgrupp som förebygger att unga hamnar i gängkriminalitet. Det är några av satsningarna hos socialtjänsten i Värmdö kommun.

I Värmdö satsas det fullt ut på en modern och hållbar socialtjänst. Här ska socialsekreterarna trivas och känna att de har mandat att påverka. Kommunen har lyssnat in socialsekreterarnas önskemål och bland annat infört förbättrade arbetsvillkor med fyradagarsvecka.

I fjol identifierade vi bristen på tid för återhämtning som det största problemet i arbetsmiljön. Därför erbjuder vi numera en schemaläggning av arbetstiden, som innebär en sammanhållen ledighet av totalt tre dagar, från fredag till och med söndag. Det här hoppas vi ger en arbetsmiljö där våra socialsekreterare mår bra, säger Birgitta Zaar, chef för individ- och familjeomsorgskontoret.

Den tunga administrativa belastningen är ett annat problemområde som socialsekreterarna har uppmärksammat. Därför har Värmdö som första kommun i landet satsat på att utveckla en lösning med hjälp av artificiell intelligens. En AI-handenhet ska avlasta socialsekreterarna från tidskrävande administrativa uppgifter.

Tekniskt sett skriver handenheten om ljudfilen från klientsamtalen till text och skapar rapporter över personliga risk- och skyddsfaktorer. Resultatet blir att en stor del av administrationen kapas och därmed frigör tid för de viktiga fysiska klientmötena, förklarar Sam Assadi, ordförande i Socialnämnden (S).

Handenheten är under utveckling med målet att vara i gång under året. Först på barn- och ungdomsenheten. Sedan även vid vuxenutredningar.

I dagsläget återstår kontroller bland annat kring datasäkerhet och dataskydd. Vi jobbar även med utvecklingsdelar, såsom att anpassa språket efter åldern på respektive barn som berörs. Ett av de områden där socialsekreterarna är starkt involverade, säger Birgitta Zaar.

SIG-modellen är ytterligare en satsning som kommunen infört hos socialtjänsten. Den sjösattes redan i maj 2023 och ska förebygga brottens orsaker och öka tryggheten i Värmdö.

Insatsen riktar sig till unga som befaras ha en kriminell livsstil. Här samverkar socialtjänst, polis och skola. Allt för att i ett så tidigt skede som möjligt få ungdomarna att lämna en destruktiv livsstil, säger Sam Assadi.

Förutom en förbättrad arbetsmiljö är önskan också att fyradagarsveckan, AI-handenheten och SIG ska göra Värmdö kommun till en mer attraktiv arbetsgivare och underlätta rekryteringen av nya socialsekreterare.

För oss handlar det främst om att våra socialsekreterare ska känna att de har möjlighet att påverka. Att vi tar emot deras idéer, lyssnar in och verkställer. Vi vill med det återerövra det sociala arbetet och på så sätt skapa trygghet i kommunen med en modern och hållbar socialtjänst, avslutar Birgitta Zaar.