Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2021

Ett par och en förälder med barnvagn promenerar under en gatlykta.

Stor trygghetssatsning i Värmdö 2021

Värmdö kommun gör en stor riktad satsning på trygghet under 2021. Arbetet inkluderar en omfattande trygghetsundersökning, workshops, trygghetsvandringar och åtgärdsprogram.

Under april genomförde den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige, på uppdrag av Värmdö kommun i samarbete med Polisen, en omfattande trygghetsundersökning inom Värmdö. Undersökningen som är en del av Värmdös trygghetssatsning 2021, gick ut via post till ett urval på 1 500 personer inom kommunen och innefattade bland annat frågeställningar rörande uppfattning av trygghet, samt utsatthet för brott. De utvalda respondenterna fick även dela med sig av sin upplevelse kring ämnen som nedskräpning och vandalisering.

Resultatet av undersökningen kommer leda väg för det fortsatta trygghetsarbetet under 2021. Baserat på resultatet av mätningen kommer workshops, trygghetsvandringar i relevanta områden, involvering av utvalda aktörer inom kommunen samt andra likande riktade åtgärdspaket utgöra en del av det löpande uppföljningsarbetet. Målet är, förutom att faktiskt höja säkerheten, även att öka möjligheten för alla Värmdöbor att känna sig trygga inom kommunen.

– Vi framhåller gärna att Värmdö är en mycket säker plats att vistas i om man ser till andelen anmälda brott, säger Erik Mangen, säkerhetssamordnare och projektledare för satsningen. Med det sagt ser vi, likt många andra kommuner, att vi befinner i en tryggetsparadox där hög faktisk säkerhet inte alltid har ett samband med hög grad av upplevd trygghet. Det vill vi såklart ändra på. På en säker plats ska man kunna vara trygg och med årets insats vill vi fördjupa insikten kring vad det är för förändringar i främst utomhusmiljöer som kan vara trygghetsfrämjande för Värmdöbor.

De trygghetsskapande insatserna beräknas starta upp under hösten och årets arbete och dess resultat kommer sedan att ligga till grund för framtida insatser inom området.