Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 3 2023

En plogtraktor plogar så snön yr.

Tekniska driftavdelningens vinterarbete i och utanför beredskapsläge

Vad gör driftavdelningen under vinterhalvåret? Hur funkar beredskapsläget och vad gör respektive arbetsgrupp när de inte röjer snö? Häng med, så får du veta mer.

Driftavdelningen på Värmdö kommun består av fem grupper, med avdelningschef Erik Ekelund i spetsen. Arbetsgrupperna ansvarar för allt från natur- och friluftsliv, vägar och cykelbanor, parkmarker, sporthallar, fotbollsplaner till isytor samt förvaltningen av utemiljöer kring våra kommunala fastigheter.

Vi är som en stor familj som jobbar tillsammans för att hjälpa våra invånare på bästa sätt. Här jobbar vi med service som berör hela invånarspektret. Från yngsta förskolebarn och skidåkarna i skidspåren till de äldsta på våra äldreboenden, säger Erik Ekelund.

Driftavdelningen har en mängd säsongsbetonade arbetsuppgifter, vilket innebär flexibiliteten att alla ska kunna hjälpas åt med allt. Inte minst när vintersäsongen drar i gång.

Från och med mitten av oktober till mitten av april varje år går mer än hälften av arbetsstyrkan in i vinterberedskap. Gänget har en timmes inställningstid från klockan 16.00 till 06.30 vart dygn. Allt för att vi tillsammans ska kunna hantera snöfall så effektivt som möjligt, och för att framför allt räddningstjänsten och kollektivtrafiken alltid ska kunna komma fram, oavsett tid på dygnet och snövolymer, förklarar Erik Ekelund.

Sammantaget arbetar omkring 65 personer med snöröjningen. Här ingår även de lokala entreprenörer som liksom de anställda snöröjer både med maskiner och för hand. Peter Dovermyr, gruppchef på väggruppen, ansvarar för snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen.