Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2024

Jobb-coach peppar butiksbiträde.

Värmdö daglig verksamhet utvecklas för att möta fler

För personer med funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa, kan det ha en avgörande betydelse att ha en meningsfull sysselsättning, känslan av sammanhang och att vara behövd.

Under 2023 startade Värmdö kommuns dagliga verksamhet ett stort utvecklingsarbete för att möta deltagarnas individuella behov och organisera en verksamhet som arbetar för att normalisera målgruppen inom funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Bland annat startade Funkiskraft, en ”jobbförmedling” som verkar för att de som har funktionsnedsättning erbjuds möjlighet till arbetsträning inom den öppna arbetsmarknaden. Funkiskraft erbjuder via jobbcoacher individuell kartläggning, matchning och handledning för att hitta en anpassad och utvecklande meningsfull sysselsättning.

Vi erbjuder arbetsplatser och näringslivet möjlighet att kunna vara med och bidra till mångfald för arbetsplatsen där deltagaren får en meningsfull arbetsträning. När man samarbetar med oss erbjuder vi professionell handledning för att skapa rätt förutsättningar för att kunna ta emot deltagare. Funkiskraft arbetar med att matcha rätt person till rätt arbetsplats. Målet är inte att deltagaren ska få en anställning i första hand utan få möjlighet att prova olika arbetsuppgifter, säger Therese Malm, enhetschef på Värmdös dagliga verksamhet.

Nya enheter har utvecklats

Daglig verksamhet riktar sig till den som är mellan 18 och 67 år och omfattas av lagen om stöd och service (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Under 2023 har över 20 personer fått möjlighet att arbetsträna i Värmdö kommuns egna verksamheter eller på olika företag i Värmdö och Stockholmskommun.

Daglig verksamhet har även under förra året utvecklat och startat nya enheter i egen regi, så som Kafé Kajutan, Återbruket i samarbete med avfallsenheten och utökat Ren Servis i Kommunhuset. Nyligen öppnade även Kafé Kajutans bakficka som är en kiosk i kommunhuset på Skogsbo.

SoLKraft för sysselsättning

I oktober utvecklades verksamheten SoLkraft som erbjuder sysselsättning för personer som verkar under Socialtjänstlagen. SoLKraft som arbetar på samma sätt som Funkiskraft har som syfte att öka individens delaktighet, minska isolering, förebygga psykisk ohälsa samt normalisera målgruppen på arbetsmarknaden. Arbetat är i full gång och 14 deltagare har hittills sysselsättning i egen regi eller arbetstränar på olika arbetsplatser.

Du som arbetsgivare kan bidra

Som arbetsgivare eller företagare är du ett viktigt stöd i samhället och tillsammans kan vi hjälpa Värmdöbor till en mer delaktig och positiv tillvaro. Att ta emot deltagare innebär en möjlighet för dig att kunna bidra till en ökad mångfald, socialt engagemang och inkludering på arbetsmarknaden.

Vi utmanar och erbjuder arbetsplatser och näringslivet att bryta normer och vara förebild för andra i samhället, säger Therese Malm, enhetschef på Värmdös dagliga verksamhet.

Läs mer hur du som arbetsgivare kan bidra

Funkiskraft Länk till annan webbplats.

SoLKraft Länk till annan webbplats.