Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2023

Elever på skola.

Värmdös satsning på ökad skolnärvaro

Värmdös arbete med att fånga upp elever med hög skolfrånvaro fortsätter. Satsningen pågår i hela kommunen och som stöd i arbetet finns Värmdös närvaroexpert, Jörgen Thullberg, som drömmer om att alla barn och unga på Värmdö ska gå i skolan.

Under våren 2021 började Jörgen arbeta för Värmdö kommun för att utgöra ett stöd i den kommungemensamma satsningen med att öka skolnärvaron. Genom arbetet med bland annat åtgärdstrappan, ett stöd som Jörgen har tagit fram, tillsammans med insatser som skolornas tidiga signaler till vårdnadshavare och elever har frånvaron minskat på kommunens skolor med 15 procent.

– Vi har sett att vi uppmärksammar fler nu. Förra veckan kom jag till en skola där fyra elever som inte gått i skola på flera år hade kommit tillbaka. Det är jätteroligt att se att elever med mångårig frånvaro nu tar sina första steg tillbaka till skolan, berättar Jörgen.

Jörgen har tidigare arbetat som matte- och NO-lärare i Stockholm stad samt med att öka skolnärvaron i Tyresö kommun. Redan i sitt arbete som lärare engagerade han sig i skolfrånvaron och startade samtalsgrupper med fokus på att fånga upp elever som varit borta från skolan en längre tid, och att hjälpa dem tillbaka.

– Det handlar inte bara om att ungdomarna behöver skickliggöras och få hjälp i att närma sig skolan igen, utan också om att skickliggöra skolorna i att vara redo att ta emot de här barnen. Att sätta elevens behov i fokus och att vara en skola som faktiskt passar för alla.

Arbetsåret för Jörgen varierar, under vårterminen ligger fokus på elevmöten och arbetet med specifika fall av skolfrånvaro. Under höstterminen handlar det mer om strategiskt arbete med föreläsningar och att skapa säkra och trygga övergångar för eleverna mellan olika stadier. Det är först när det framarbetade stöd som redan finns på skolorna har använts, men inte fungerat, som Jörgen kopplas in i sin roll som närvaroexpert.

Åtgärdstrappan visar steg för steg hur eleven kan stöttas, vilka kompetenser som behövs och vad som behövs göras för att hjälpa en elev tillbaka till skolan. I sitt arbete har Jörgen genom åren förstått att det är ett ökande nationellt problem med det stora mörkertal av elever som inte närvarar i skolan.

– Först kan det se ut som att siffrorna kring skolfrånvaron ökar, när det egentligen handlar om att tidigare mörkertal har uppmärksammats. Och det är då arbetet kan börja med att hitta de bakomliggande orsakerna till frånvaron. Förut har det funnits mycket dokumentation men det som också har behövts har varit sökandet efter ny kunskap kring frånvaron, hur den ska utredas och hur vikan möta de frånvarande elevernas behov.

Som svar på frågan om var drivet i hans arbete kommer ifrån berättar Jörgen om sina egna erfarenheter från skolan.

– När jag gick i skolan tyckte jag att matematik var svårt och tråkigt. Senare, när jag började plugga på KTH, så förstod jag att jag egentligen var väldigt bra på matte och hade mycket lättare för det än många av mina klasskompisar. Jag funderade över varför jag inte hade förstått det i skolan. Och då började jag undervisa, för jag ville bidra till att ge en grundtro till elever kring att skolan faktiskt passar för alla.

Jörgen förklarar att arbetet med att vända skolfrånvaron är ett arbete som tar tid, att det är vanor som pågått i flera år som ska brytas. Vidare menar han att det är först fem år fram i tiden som satsningen verkligen kan utvärderas, när det går att se om eleverna är i vidareutbildning eller i arbete.

– Alla elever kan komma i gång under en period, men om de bränner ut sig själva i sina försök har vi inte kommit framåt. Det är inte det vi vill åt, vi vill bygga en superstabil väg framåt för eleverna och ge dem förutsättningar att stanna kvar i skolan. Jag tror att alla elever vill gå i skolan och att de som uttrycker att de inte vill det har tappat tron. Men så fort eleverna börjar närma sig skolan igen så kommer också drömmarna om framtiden tillbaka.

Resultaten som visar på den ökade skolnärvaron är ett bevis på att det arbetesom kommunens skolor utfört tillsammans med Jörgen har fungerat och att det faktiskt går att hjälpa elever tillbaka.

Jörgen berättar att engagemanget som han har mötts av på skolorna på Värmdö är ännu en stor drivkraft i arbetet framåt.

– Jag tycker att det är superhärligt att komma till Värmdö kommun och mötas av en så stark vilja att göra gott för barnen. Det finns ett stort engagemang kring skolfrånvaron, en glöd och en vilja att förändra och att hjälpa barnen. Det gör att man orkar kämpa. Och när vi vet att de här eleverna som vi har tappat kan komma i gång igen och hitta en väg tillbaka till skolan, då är det lätt att brinna för sitt jobb.

Linda Grönlund är biträdande rektor på Kvarnbergsskolan där arbetet med att öka skolnärvaron har pågått länge. Framför allt har skolan fokus på att öka känslan av gemenskap och sammanhang hos eleverna, men också att stärka elevernas tro på sig själva och på de möjligheter som finns i framtiden.

Kvarnbergsskolan jobbar också med stöd till fler elever än tidigare, med fler föräldramöten och med tät kontakt med vårdnadshavare.

– Vi arbetar aktivt och genom alla processer på skolan mot målet att ingen elev ska ha mer än 15 procent frånvaro, och att alla elever ska komma in på den gymnasieutbildning de helst vill, berättar Linda.