Gör din röst hörd i projektet En smartare skola

Publicerad

Illustration av skola

Till och med 5 april har alla som är intresserade möjlighet att via remiss vara med och tycka till om den framtida digitala miljö som ska upphandlas för utbildningskontoret.

Du har väl inte missat att du kan vara med och påverka projektet En smartare skola? Just nu kan du exempelvis göra din röst hörd genom att via behovsbeskrivningen vara med och tycka till om delar av den digitala miljö som kommer upphandlas senare i år. Hur bör vissa funktioner fungera? Vad är viktigt när det kommer till kommunikationslösningar? Och vilka möjligheter skulle du som vårdnadshavare vilja se när det kommer till att digitalt ta del av ditt barns skolgång?

Dina erfarenheter, perspektiv och önskemål är viktiga komponenter för att resan mot en smartare digital miljö kopplat till utbildning i Värmdö ska bi så lyckas som möjligt. Vi behöver helt enkelt just din hjälp.

Behovsbeskrivningen, som framöver kommer ha stor betydelse för sammanställningen av underlaget till den kommande upphandlingen, finns tillgänglig till och med den 5 april. Du hittar den i remissform här:

Behovsbeskrivning remiss

Följebrev remiss

 

www.varmdo.se/ensmartareskola kan du även passa på att ta del av en uppdaterad visionsfilm och läsa mer om projektet.

Tack för din hjälp!