Nytt avtal med kvinnojouren

Publicerad

Två människor håller i ett avtal.

Socialnämnden har beslutat om ett nytt IOP-avtal mellan kvinnojouren Värmdö/ Nacka och Värmdö kommun. Avtalet med kvinnojouren levererar långsiktiga planeringsförutsättningar.

- Nu levererar vi ett mer långsiktigt avtal för att ge kvinnojouren bättre förutsättningar att kunna planera sin verksamhet som dagligen ger stöd åt våldsutsatta kvinnor och barn i Värmdö, säger Sam Assadi, Socialnämndens ordförande (S).

Socialnämnden ingick i slutet av 2021 en överenskommelse om sådant partnerskap, som gäller under perioden 1 januari 2022 – 31 december 2023. Kommunen ser att kvinnojourens verksamhet under nuvarande avtalsperiod utgjort ett värdefullt komplement till kommunens arbete för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det nya avtalet väntas gälla t.om. 31 december 2026.

- Det är glädjande med en längre avtalstid mellan Värmdö Kommun och Kvinnojouren i Nacka/Värmdö. Vi ser fram emot detta fördjupade samarbete, då vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster, säger Kerstin Eklöf, ordförande för Kvinnojouren Nacka/Värmdö.

- Det nya avtalet ger Värmdö kommun tillsammans med Kvinnojouren Nacka/Värmdö en stabil grund för att fortsätta vårt gemensamma och viktiga arbete med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn. Jag ser fram emot ett fördjupat samarbete med Kvinnojouren Nacka/Värmdö och är glad över att kunna erbjuda ett långsiktigt stöd för dem som behöver det mest, avslutar Birgitta Zaar, chef individ-och familjeomsorgskontoret.

Våld kan anta många former

Det fysiska våldet kan ta sig uttryck i form av allt från knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen som kniv eller skärp.

Sexuellt våld innebär allt från ovälkommen beröring till att tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana utan att man gett samtycke eller tjatats eller hotats till det.

Olika former av isolering, verbala kränkningar, känslomässig utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern är exempel på psykiskt våld.

Våldet kan även bestå av materiell skadegörelse, exempelvis att förövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet.

 

Fakta kvinnojouren:

Kvinnojouren Nacka Värmdö - Unizon (unizonjourer.se) Länk till annan webbplats.

 

Mer information om våld i nära relation:

Våld i nära relation - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.