Våld i nära relation

Känner du dig kontrollerad i din relation eller är du utsatt för våld av en närstående kan du vända dig till kommunen för rådgvining och vägledning.

OBS: Denna sida innehåller en knapp som snabbt tar dig bort från varmdo.se om du behöver. Dock kan de sidor du besökt fortfarande ses i historiken i din webbläsare, om du som användare inte gjort vissa inställningar.

Mer om att surfa privat

Hjälp under kontorstid

Ring vår socialsekreterare som är specialist på att möta dig som utsatts för våld på telefonnummer 08-570 481 48 för att få råd och skyddat boende.

Akut hjälp efter kontorstid

Om du är i akut behov av hjälp efter kontorstid kan du vända dig till

Socialjouren 08-718 76 40

Polisen 112

Om du har ont eller skador kan du söka vård på vårdcentral eller Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna kvinnor: 08-616 46 70 (kvällar/helger).

Gustavsbergs vårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södersjukhuset akutmottagning för våldtagna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld kan anta många former

Det fysiska våldet kan ta sig uttryck i form av allt från knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen som kniv eller skärp.

Sexuellt våld innebär allt från ovälkommen beröring till att tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana utan att man gett samtycke eller tjatats eller hotats till det.

Olika former av isolering, verbala kränkningar, känslomässig utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern är exempel på psykiskt våld.

Våldet kan även bestå av materiell skadegörelse, exempelvis att förövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet.

Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utsätter du andra för hot och våld?

Om du utsätter andra för hot och våld finns hjälp att få. Kontakta vår behandlare i Relationsvåldsteamet på 08-570 483 23 för motivation och stöd att söka hjälp.

Alternativ till våld (ATV) erbjuder rådgivning, stöd, samtal/behandling individuellt och/eller i grupp. ATV är en del av familjeverksamheten i Nacka/Värmdö. Inga avgifter tas ut.

Alternativ till våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende: 020-555 666

Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Relaterade länkar

Mansjouren är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde och vi tar emot alla som vill ha och behöver vår hjälp.

Mansjouren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld för Stockholms län.

Origo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Nacka Värmdö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation. Alla kvinnors hus ger samtalsstöd och rådgivning.

Allakvinnorshus.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.