Våld i nära relation

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående såsom din man/fru, sambo, släktingar, föräldrar eller någon annan familjemedlem. Det handlar både om heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

OBS: Denna sida innehåller en knapp som snabbt tar dig bort från varmdo.se om du behöver. Dock kan de sidor du besökt fortfarande ses i historiken i din webbläsare, om du som användare inte gjort vissa inställningar.

Mer om att surfa privat

Våld kan anta många former

Det fysiska våldet kan ta sig uttryck i form av allt från knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen som kniv eller skärp.

Sexuellt våld innebär allt från ovälkommen beröring till att tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana utan att man gett samtycke eller tjatats eller hotats till det.

Olika former av isolering, verbala kränkningar, känslomässig utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern är exempel på psykiskt våld.

Våldet kan även bestå av materiell skadegörelse, exempelvis att förövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet.

Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofridlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relationsvåldsteamet

Du kan få stöd och hjälp om du är utsatt för hot och våld i din relation eller av en närstående. Till exempel om du känner dig rädd, hotad, känner dig kontrollerad, din partner är mycket svartsjuk och vill veta var du är hela tiden.

Teamet är specialutbildade och erbjuder stöd för dig som utsätts för våld och dig som utövar våld och vill förändra ditt beteende. Du som utsatt kan få hjälp med;

  • Skyddat boende
  • Stödsamtal
  • Information och råd
  • Rättshjälp
  • Hedersrelaterat våld och förtryck

Hjälp under kontorstid

Ring 08-570 483 23 och be att få prata med samtalsstödet. Här kan du vara anonym.

Ring vår socialsekreterare som är specialist på att möta dig som utsatts för våld på telefonnummer 08-570 481 48 för att få råd och skyddat boende.

Är du orolig för ett barn som utsätts eller bevittnar våld så kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Ring kommunens Servicecenter på telefonnummer 08 - 570 470 00, och be om att få prata med till socialtjänstens mottagning för barn och unga.

Du kan även lämna en skriftlig anmälan genom vår e-tjänst.

Orosanmälan e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Akut hjälp efter kontorstid

Om du är i akut behov av hjälp efter kontorstid kan du vända dig till

Socialjouren 08-718 76 40

Polisen 112

Om du har ont eller skador kan du söka vård på vårdcentral eller Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna kvinnor: 08-616 46 70 (kvällar/helger).

Gustavsbergs vårdcentral länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södersjukhuset akutmottagning för våldtagnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utsätter du andra för hot och våld?

Om du utsätter andra för hot och våld finns hjälp att få. Kontakta vår behandlare i Relationsvåldsteamet på 08-570 483 23 för motivation och stöd att söka hjälp.

Alternativ till våld (ATV) erbjuder rådgivning, stöd, samtal/behandling individuellt och/eller i grupp. ATV är en del av familjeverksamheten i Nacka/Värmdö. Inga avgifter tas ut.

Alternativ till våldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende: 020-555 666

Välj att sluta länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade länkar

Mansjouren är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde och vi tar emot alla som vill ha och behöver vår hjälp.

Mansjouren.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld för Stockholms län.

Origolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizon.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation. Alla kvinnors hus ger samtalsstöd och rådgivning.

Allakvinnorshus.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster