Upplev Genius Loci i Fotoparken!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Genius Loci av Anastasia Savinova, kan liknas vid ett kollage av ett antal fotografier av arkitektoniska eller landskapsformer, alla verkliga och autentiska för den specifika platsen de porträtterar. Mellan den 9 juni och 12 oktober 2023 gästar hennes utställning Genius Loci Fotoparken i Gustavsberg. 

Romarna menade att varje plats har en skyddande ande – genius loci. Inom modern arkitektur hänvisas också begreppet genius loci till platsens specifika atmosfär, identitet och själ.

Verken balanserar mellan dokumentär och fiktion, fakta och imaginära rum och blir vårdare av minnet och andan i platsen. Följ med på en resa till urbana och vilda, bebodda och folklösa, tillgängliga och avskilda platser, via ett visuellt arkiv där en koncentrerad essens och känsla av en besökt plats lever vidare i varje verk.

- Jag ser fram emot att möta Anastasia Savinova verk som tidigare visats internationellt i Värmdö. Anastasia har en stor bredd i sitt skapande där hon blandar konstgjorda och naturliga miljöer vilket väcker känslor säger Miranda Ahlers, ordförande Kultur- och fritidsnämnden och Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Anastasia Savinova är född 1988 i forna Sovjetunionen, sedan 2013 är hon bosatt i Sverige. Hon är examinerad i fri konst från Umeå konsthögskola. Savinovas verk har visats och framförts internationellt, bland annat på Bildmuseet, Konstmuseet i Norr, Kvinnohistoriskt Museum, Norrbottens Museum, Umeå Konsthall, Ajtte Museum, Sundsvalls Museum i Sverige, MUViM i Valencia, Michele Mariaud Gallery i New York, och König Gallery i London.

Konstverk av Anastasia Savinova


Genius Loci visas i Fotoparken mellan 9 juni och 12 oktober 2023.

- Anastasia Savinova är fotografen och konstnären som fångar platsens själ. Utställningens collage är både lek- och fantasifulla, samtidigt som de manipulerade bilderna väcker viktiga och aktuella funderingar kring vår samtid, vad är sant och inte, säger Lena Hellström, Kontorschef kultur- och fritidskontoret

Läs mer via Fotoparken - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Fotoparken är en permanent utomhusutställning för samtida fotografi i Gustavsberg, Värmdö kommun. Avsikten är att skapa en dynamisk plats där de fotografiska uttrycken varieras genom tre nya utställningar per år. Allmänheten kan ta del av utställningarna gratis, när som helst på dygnet och året om. Värmdö kommun, kultur- och fritidskontoret, ansvarar för utställningarna och samarbetar med curators och fotografer i Sverige och internationellt.