Värmdö erbjuder regionen mark för ambulanshelikopter

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Region Stockholm efterfrågar just nu plats för anläggning av ny helikopterbas. Förfrågan har gått ut till samtliga Stockholmskommuner, där Värmdö visar tydligt intresse och erbjuder regionen mark för ambulanshelikopter.

Värmdö kommun lämnade under onsdagen in ett svar till Region Stockholm som fastställer intresset för etablering av den efterfrågade helikopterbasen. Regionens förfrågan gäller primärt potentiell mark för ambulanshelikoptertjänst inklusive utrymme för minst tre ambulansbilar, men omfattar även förfrågan om potentiell mark för en större anläggning som skulle kunna inrymma Karolinska Sjukhusets helikoptertjänst samt möjliggöra samlokalisering med Sjöfartsverkets helikoptertjänst. I svaret på markförfrågan är det sju specifika områden som pekas ut som intressanta för ändamålet; I första hand Myttinge/Nyvarp, Västra Mölnvik och Kil och i andra hand Hålludden, Ingarökrysset och två områden söder om Mölnvik. Värmdö ser fram emot att föra vidare dialog om de erbjudna alternativen.

Värmdö kommun är fortsatt mycket positiv till en permanent placering av Region Stockholms ambulanshelikopter i kommunen. Placeringen av ambulanshelikoptern är avgörande för Stockholms skärgård i stort eftersom den är det enda alternativet för många invånare att snabbt få sjukhusvård. Värmdö är en lämplig bas för ambulanshelikoptertjänsten då vi har en skärgårdsnära, men ändå central placering i regionen som möjliggör korta utryckningstider vilket är viktigt när liv står på spel. För att öka våra chanser har vi tittat brett i hela kommunen utifrån regionens kriterier. Vi ser fram emot att föra vidare dialog med regionen om de olika alternativ vi nu erbjuder, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

Karta över potentiella platserna.

"Värmdö vill och kan axla ansvaret"

Värmdö kommun hade under lång tid regionens ambulanshelikoptertjänst i Mölnvik, men basen flyttades till Norrtälje under 2017. Regionen tog ett beslut under 2021 att påbörja en flytt av ambulanshelikoptertjänsten till en permanent lokalisering i Österåker kommun, under våren 2023 valde regionen att inte gå vidare med den lokaliseringen. Nu när regionen återigen söker efter en lämplig lokalisering visar Värmdö återigen sitt tydliga intresse.

– Värmdö vill och kan axla ansvaret att vara en viktig partner när det kommer till det här området och vi har förutsättningarna för att säkerställa en kort insatstid och hög patientsäkerhet för majoriteten av de uppdrag som ambulanshelikoptertjänsten åker på, säger kommundirektör Cecilia Lejon. Det är vår förhoppning att regionen ser samma positiva fördelar med att lägga etableringen i Värmdö kommun, som vi själva gör.

Regionen förväntas ge en återkoppling på kommunens svar senast kvartal 2, 2024. Läs svaret från Värmdö till regionen i sin helhet via länken:

Svar på förfrågan om ambulanshelikopter , 2.8 MB.

Har du frågor eller funderingar? Läs vår frågor och svar via länken.

FAQ gällande ambulanshelikoptern , 57.9 kB.