”Vi går i gång när det är akut!”

Publicerad

Gruppledare utanför en av driftens maskiner

Peter Dovermyr och Tove Äng på Driften

Vi träffar Tove Äng och Peter Dovermyr på Driften för att höra hur det gick till när deras gäng räddade Värmdö från att snöa igen under årtiondets snökaos.

Snöfallet på Värmdö började tisdagen den 7 mars. Först stilla och milt. För att sedan hastigt vända till att bli så kraftigt att det på sina ställen gav en nederbörd på 70 cm snö.

Tove Äng, gruppledare på Gatu- och Parkenheten, hur fick ni indikationer på att en snöstorm var på ingång?

– I den väderapp vi använder oss av pekade rödmarkeringar i radarbilderna på att ett kraftigt snöoväder var på väg in. Men ingen kunde ana mängderna som skulle komma och att snön skulle rasa i två dygn.

Snöröjning på prioriterade gator

Peter Dovermyr, gruppledare på Gatu- och Parkenheten, berättar att driften gick ut och började snöröja så snart snöfallet tilltog.

– För att allt ska rulla, och att framför allt räddningstjänsten ska komma fram, började vi som alltid med att snöröja våra prioriterade gator. De stora busstråken i Gustavsberg! Ganska snart fick vi också köra ut resterande maskiner för att röja gång- och cykelvägar och övriga lokalvägar.


Tove Äng och Peter Dovermyr utanför saltlagret

Tove Äng och Peter Dovermyr utanför saltlagret


Exceptionellt läge

Snöovädret drabbade mer eller mindre hela Stockholms län, men på Värmdö snöade det mest. Tove Äng säger att läget var exceptionellt.

– När vi var klara med ett område, var det bara att börja om. Snön hade redan hunnit täcka allt på nytt. Vi plogade konstant! Men trots snökaoset klarade vi det. Alla jobbade på tillsammans för att lösa situationen på bästa sätt.

Ute på gatorna samarbetar driften via COM-radio. Det gör arbetet lätt att styra och gänget får koll på vem som gör vad. Både Tove Äng och Peter Dovermyr berättar att deras grupper jobbar som ett oljat maskineri. Det blir extra tydligt vid snabba puckar och akuta ärenden som de här två dygnen.

– Jag tror att många av oss går i gång extra mycket på de akuta ärendena. Då blir alla på tårna. Sedan är det kul att se resultaten från det arbete vi gör tillsammans, säger Tove Äng.

En mängd punktinsatser

Förutom snöröjningen gjorde driften också en mängd punktinsatser. Hemtjänsten fick plogas loss. Brandstationen fick snöröjas hela 6 gånger. Lastbilar och bilar som satt fast fick dras loss.

– Vi brukar inte hjälpa till med att dra upp folk, men de här dagarna var vi tvungna, annars hade vägarna korkat igen direkt. Många av våra entreprenörer hjälpte också till med att dra loss bland annat lastbilar, berättar Peter Dovermyr.


Gruppledare på Driften

Peter Dovermyr och Tove Äng - gruppledare på Gatu- och Parkenheten

 

Flera av de anställda på driften arbetade tjugofyra timmar i sträck under det värsta dygnet. Även entreprenörerna, som också lyckades skaka fram extramaskiner. Men arbetet utförs inte bara med maskiner. Här ingår också handskottning.

– Vi har en mängd objekt där det inte går att köra med maskiner. Till exempel på övergångsställen, förskolor, skolor, äldreboenden och busshållplatser, där vi måste skotta för hand, säger Tove Äng.

Storstädning

När det äntligen slutade att snöa var inte driftens arbete över på långa vägar. För då var det dags för storstädning.

– På torsdagen satte vi i gång med storstädning. Med hjälp av lastbilar och grävmaskiner lastade vi och forslade bort snön till driftens snötipp. Det var så mycket snö att hantera att bara det tog fyra dagar, avslutar Peter Dovermyr.

Nu hoppas vi på lugnare dagar för gänget med sol, vår och värme. Tack Driften för ert fantastiska jobb! Ni är våra hjältar.


Visste du att?

Driften prioriterar snöröjningsarbetet för att framför allt räddningstjänsten och kollektivtrafiken ska komma fram. Så här ser prioriteringen ut:

Prio 1

Gång- och cykelvägar samt vägar med ett stort trafikflöde, såsom bussvägar och genomfartsvägar.

Prio 2

Övriga gång- och cykelvägar, parkvägar samt lokalgator.