Viktig information gällande eldning av trädgårdsavfall och Valborgseldar

Publicerad

 Siluett av barn framför majbrasa eller valborgsmässoeld.

En bedömning har gjorts och man måste nu söka dispens för Valborgseldar.

Värmdö kommun har bedömt att det finns undantag för att elda mindre mängder trädgårdsavfall på den egna fastigheten i Värmdö kommuns gällande avfallsföreskrifter. Eldning får göras av mindre mängd trädgårdsavfall på den egna fastigheten och får ske vecka 16-18. Eldningsveckorna gäller hela Värmdö kommun och kommuninvånarna måste inte söka dispens.

Bedömningen är fortsatt att man måste söka dispens för Valborgseldar. På vår hemsida hittar du all information som du behöver veta när det kommer till hur du ansöker och vad som gäller för trädgårdseldning på den egna fastigheten.

Dispens söks hos bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Läs mer och skaffa dispens via länken nedan.

Eldning av trädgårdsavfall - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.