Minskning av fallolyckor på Djuröhemmet med hjälp av AI-teknik

Publicerad

Poster för Smartare Värmdö-podden avsnitt 6

På Djuröhemmet har trygghetssensorer installerats som en del i det förebyggande arbetet mot fallolyckor. Trenden för antal fall har varit nedåtgående och i juni registrerades endast en fallolycka på de tre demensavdelningarna där tekniken används, mot ett snitt på 4,7 under de senaste sju månaderna.

I september förra året installerades trygghetssensorer på den demensavdelning som hade flest fall på äldreboendet Djuröhemmet och i april så installerades ytterligare sensorer på de två övriga demensavdelningarna.

Det är fantastiskt att kunna följa de drastiskt sjunkande antalet fall för de tre avdelningarna. Stort tack till medarbetarna som vågat lära nytt och jobbat systematiskt med implementeringen av den nya tekniken under period som varit extra utmanande, säger Johanna Ramstedt, äldreomsorgschef i Värmdö kommun.

Sensorerna använder AI-teknik och larmar personal vid avvikelser i den boendes rörelsemönster. För personalen så förbättras arbetsmiljön och sensorerna är ett hjälpmedel som både underlättar arbetet och ger extra säkerhet. De äldre kan också känna sig tryggare, de vet att personalen har koll.

Läs mer om trygghetssensorerna i tidningen Vårt Värmdö

Lyssna på podden där arbetsterapeut  Ann Öhman berättar om digitaliseringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.