Nya utförare av hemtjänst

Publicerad

Porträttbild utanför kommunhuset

Mahria Lövkvist, Anna Bylin (SAAND), Anna Lipinska, Andreas Sandberg (SAAND) samt Camilla Aho (Attendo) tillsammans med Anna Lipinska och Mahria Lövkvist.

Värmdö kommun tecknar nya avtal med två nya hemtjänstutförare. De utförare som kommer att bedriva hemtjänst i Värmdö kommun är Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB, samt Värmdö kommun i egen regi. Planerat startdatum för Attendo och SAAND är den 1 oktober 2022.

Avtalen gäller i 2 år från och med planerat startdatum i oktober för att sedan kunna förlängas totalt ytterligare 2 år (dvs maximalt 4 år). Upphandlingen har genomförts enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och syftet har varit att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt. Det ska också minska risken för att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planeringsförutsättningar.

Det primära målet med upphandlingen har varit att kunna öka tryggheten för våra hemtjänsttagare samtidigt som vi skapar förutsättningar för en långsiktig ekonomisk hållbarhet samt hög kvalitet. Det är mycket glädjande att vi nu kan komma vidare i processen

säger Anna Lipinska (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande. När avtalen nu är tecknade med Attendo och Saand så kommer arbetet att starta med planering för etablering av nya de hemtjänstutförarna och mer information kommer att komma löpande till de invånare som har hemtjänst, anhöriga samt personal.

Vi har ställt höga krav i underlaget. Vi är jättenöjda med att ha fått in två nya utförare som tydligt visat att de har utvecklade rutiner och arbetssätt för sina verksamheter. Att Värmdö kommun även fortsättningsvis kommer att utföra hemtjänsten inom ett område beror på att vi där inte fick in några anbud som motsvarade kvalitetskraven

berättar Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef.

Hemtjänst i Värmdö

I Värmdö är det omkring 700 invånare som har hemtjänst, det vill säga som har ansökt om och beviljats hjälp med inköp, städning, tvätt, måltider, promenader eller personlig omvårdnad i sitt eget hem. Även fortsättningsvis är det kommunen som beviljar hemtjänst och beslutar om insatser.

Hemtjänstprojektet