Värmdö kommun bjuder in anbud för hemtjänst

Värmdö byter upphandlingsform för hemtjänst och bjuder nu in till att lämna anbud. Målet är att höja kvaliteten och öka tryggheten för hemtjänsttagarna samt minska administrativa kostnader.

Upphandlingen kommer att genomföras enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och syftar till att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt. Det ska också minska risken för att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planeringsförutsättningar.

Marknaden var under våren 2020 delaktig genom RFI (Request for information) i form av skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer samt dialoger med potentiella utförare. Utifrån dialogerna har ett upphandlingsunderlag arbetats fram där det tagits hänsyn till olika parametrar som geografisk uppdelning, ersättningszoner och ersättningsmodell. Upphandlingen omfattar flera geografiska områden där det finns möjlighet att lämna anbud på ett eller flera områden.

Fråga via e-avrop

När du som utförare skickat in en fråga på upphandlingen i e-avrop tas den emot av en upphandlare som sedan säkerställer att hemtjänstprojektgruppen tar del av frågan. Kommunen återkommer med ett svar i e-avrop.

Information och tidplan på denna sida kommer uppdateras löpande.

Tidplan

Kvartal 1 2021: Upphandlingen annonseras

Kvartal 2 2021. Anbud kommer in, utvärdering, tilldelningsbeslut

Kvartal 3-4 2021: Under förutsättning att upphandlingen inte blir överprövad planeras införande under hösten 2021.


Ta del av beslutsunderlag och andra handlingar kopplade till ärendet.

Dokument och handlingar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av upphandling och aktuella upphandlingsdokument i e-Avroplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor kring projektet?

Har du frågor kring projektet, hör av dig till oss via formuläret nedan. Notera att specifika frågor kopplade till upphandlingen ställs via e-Avrop (länk ovan).