Värmdös kommun byter upphandlingsform för hemtjänst

Värmdö kommun kommer att frångå den nuvarande upphandlingsformen enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) och istället genomföra en ny upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Målet är att höja kvaliteten och öka stabiliteten för hemtjänsttagarna samt minska administrativa kostnader.

Upphandlingen kommer att genomföras enligt LOU och syftar till att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt. Det ska också minska risken för att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planeringsförutsättningar.

Marknaden har under våren varit delaktig genom RFI (Request for information) i form av skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer samt dialoger med potentiella utförare.

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget den 2020-10-07. Projektets huvudsyften är att genomföra upphandling samt planera för verksamhetsövergångar.

Planen är att projektet ska slutföras under 2021.

Information och tidplan på denna sida kommer uppdateras löpande.

Ta del av av beslutsunderlag och andra handlingar kopplade till ärendet.

Dokument och handlingar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nuläge

Projektet startades upp vecka 43 och har nu genomfört en risk- och intressentanalys. Parallellt pågår arbete med upphandlingsunderlag.

Frågor kring projektet?

Har du frågor kring projektet, hör av dig till oss via formuläret nedan.