Värmdö kommun upphandlar hemtjänst

Värmdö byter upphandlingsform för hemtjänst och bjuder nu in till att lämna anbud. Målet är att höja kvaliteten och öka tryggheten för hemtjänsttagarna samt minska administrativa kostnader.

Uppdatering: 1 oktober 2021, under rubriken "Om processen".

Nya utförare av hemtjänst i Värmdö kommun

Värmdö kommun tecknar nya avtal med två nya hemtjänstutförare. De utförare som kommer att bedriva hemtjänst i Värmdö kommun är Värmdö kommun i egen regi samt Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB.

Upphandlingen har genomförts enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och syftet har varit att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt. Det ska också minska risken för att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planeringsförutsättningar.

Målet har varit att kunna öka tryggheten för våra hemtjänsttagare samtidigt som vi skapar förutsättningar för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Höga kvalitetskrav

I upphandlingen har kommunen fastställt kvalitetskrav och de inkomna anbuden är nu utvärderade och kvalitetspoängen är sammanräknad. Resultatet blir att Värmdö kommun i egen regi samt Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB. kommer att utföra hemtjänsten inom olika områden i kommunen. Se karta för specifikation.

- Vi har ställt höga krav i underlaget. Vi är jättenöjda med att ha fått in två nya utförare som tydligt visat att de har utvecklade rutiner och arbetssätt för sina verksamhete Att Värmdö kommun även fortsättningsvis kommer att utföra hemtjänsten inom ett område beror på att vi där inte fick in några anbud som motsvarade kvalitetskraven, berättar Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef.

Om processen

Uppdatering 1 oktober:
Överprövningsprocessen pågår fortfarande då Förvaltningsrätten har avslagit kommunens begäran att begränsa överprövningen till två hemtjänstområden. Detta innebär att kommunen inte kan gå vidare och teckna avtal för något av hemtjänstområdena i rådande stund.

Om kartan

Kartan är uppdelad i flera geografiska områden där följande aktörer har blivit tilldelade respektive område:

  • A1: Attendo
  • A2: Attendo
  • A3: SAAND
  • B: Värmdö kommun

Beslut om hemtjänst

Är du som enskild medborgare i behov av hemtjänstinsatser ansöker du även fortsättningsvis hos din biståndshandläggare i Värmdö kommun. Biståndshandläggaren fattar det myndighetsbeslut som ligger till grund för de hemtjänstinsatser som utföraren utför.

Karta över Värmdö.


Marknaden var under våren 2020 delaktig genom RFI (Request for information) i form av skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer samt dialoger med potentiella utförare. Utifrån dialogerna har ett upphandlingsunderlag arbetats fram där det tagits hänsyn till olika parametrar som geografisk uppdelning, ersättningszoner och ersättningsmodell. Upphandlingen omfattar flera geografiska områden där det finns möjlighet att lämna anbud på ett eller flera områden.

Ta del av beslutsunderlag och andra handlingar kopplade till ärendet.

Dokument och handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av upphandling och aktuella upphandlingsdokument i e-Avrop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor kring projektet?

Har du frågor kring projektet, hör av dig till oss via formuläret nedan.