Så tar Värmdö emot skyddsbehövande ukrainare

Publicerad

Pappersfamilj i händerna framför Ukrainas flagga.

Från den 1 juli kan Migrationsverket börja anvisa skyddsbehövande ukrainare till Värmdö enligt en fördelningstalslista.

Den 22 juni fattade regeringen och riksdagen beslutet om det regelverk som är tänkt att träda i kraft den 1 juli. Migrationsverket har tagit fram fördelningstal, det vill säga hur många personer från Ukraina som förväntas anvisas till varje kommun i Sverige. Syftet och planen är att åstadkomma en jämnare fördelning över landet när det gäller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Totalsiffran som Migrationsverket räknar efter är 50 000 (det vill säga att 55 000 skyddsbehövande kommer till Sverige och att 5 000 av dem återvänder) och 96 st förväntas anvisas till Värmdö under 2022. Migrationsverket jobbar efter ett scenariotänk: siffrorna är alltså mycket preliminära och kan komma att justeras både uppåt och nedåt beroende på hur situationen i Ukraina utvecklas. Nästan hälften av de skyddsbehövande bedöms ha ordnat eller kommer att ha ordnat boende på egen hand.

Från och med den 1 juli kan anvisningarna av skyddsbehövande till kommunerna starta, enligt beslut. Värmdö kommun är väl rustad och har förberett anläggningsboenden för ändamålet.
De skyddsbehövande som bor i eget ordnat boende omfattas inte av det nya regelverket. Om de behöver hjälp med att ordna nytt boende ska de vända sig till Migrationsverket som då erbjuder en plats i ett boende. Var i landet det blir beror på var det finns lediga platser, men hänsyn kommer att tas till hur etablerade personerna i fråga redan är i den kommun de redan befinner sig i.

Idag befinner sig nästan 60 000 nyanlända ukrainare i Sverige. 309 av dem bor på Värmdö. För mer statistik, gå in på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.


Frågor och svar om Ukraina och Värmdös mottagande