Värmdö kommun bjuder in anbud för hemtjänst

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö byter upphandlingsform för hemtjänst och bjuder nu in till att lämna anbud. Målet är att höja kvaliteten och öka tryggheten för hemtjänsttagarna samt minska administrativa kostnader.

Upphandlingen kommer att genomföras enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och syftar till att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt. Det ska också minska risken för att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planeringsförutsättningar.

Marknaden var under våren 2020 delaktig genom RFI (Request for information) i form av skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer samt dialoger med potentiella utförare. Utifrån dialogerna har ett upphandlingsunderlag arbetats fram där det tagits hänsyn till olika parametrar som geografisk uppdelning, ersättningszoner och ersättningsmodell. Upphandlingen omfattar flera geografiska områden där det finns möjlighet att lämna anbud på ett eller flera områden.

Tidplan

Kvartal 1 2021: Upphandlingen annonseras
Kvartal 2 2021: Anbud kommer in, utvärdering, tilldelningsbeslut
Kvartal 3-4 2021: Under förutsättning att upphandlingen inte blir överprövad planeras införande under hösten 2021.

Ta del av beslutsunderlag och andra handlingar kopplade till ärendet här Länk till annan webbplats.

Ta del av upphandling och aktuella upphandlingsdokument här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ projektet här