Vill du veta mer om den blivande nationalparken i Nämdöskärgården?

Publicerad

En båt som lägger till vid en klippa.

Den 8 mars 2022 har du möjlighet att få veta mer om det pågående arbetet med att bilda en ny nationalpark i Stockholms skärgård, i området öster om ön Nämdö, i Värmdö kommun.

Arbetet med nationalparksbildningen pågår för fullt. Med detta väcks många frågor. Varför vill man bilda en nationalpark här? Vad innebär en nationalpark för det aktuella området? Vilka möjligheter skapar en nationalpark och vilken inverkan får en sådan inom- och utanför den blivande nationalparksgränsen?

Vid mötet berättar

  • Nationalparksprojektet för den blivande nationalparken i Nämdöskärgården, om varför man bildar en nationalpark i området. Om vad som pågår just nu inom projektet, om tidsplanen och processen framåt. Från bildandeprojektet medverkar Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Värmdö kommun.

Till mötet är även två andra projekt som pågår i området inbjudna att presentera sig och sitt arbete. Vi hoppas på detta sätt kunna ge en bra och samlad bild av hur dessa projekt berörs av varandra.

  • Omlandsanalysen som drivs av Värmdö kommun med stöd av Länsstyrelsen. Projektet ska snart men inte riktig än, slutredovisa sitt uppdrag. Det har varit att tillsammans med boende och lokala organisationer och näringsliv med flera titta på vilken nytta den planerade nationalparken och samhället Nämdö har av varandra, och vilka möjligheter som eventuellt kommer av nationalparken.
  • Biosfärområde Nämdö skärgård, en förstudie som genomförs i syfte att bilda ett biosfärområde i hela Nämdö skärgård inklusive det område som utgörs av den framtida nationalparken. Förstudien drivs av Nämdö Green Archipelago, en ideell förening på Nämdö, med stöd från WWF.

Du är varmt välkommen att lyssna och att ställa frågor till oss i de olika projekten. Skicka gärna dina frågor i förväg så kan vi förbereda en frågestund och har bättre möjlighet att ge svar vid själva mötet. Skicka frågorna innan den 25 februari 2022, använd anmälningsformuläret eller denna länk: