Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om ansökan.

Hur vet jag om jag ska göra ett skolval?

Du ska göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass eller om ditt barns nuvarande skola inte erbjuder undervisning i en högre årskurs.

Behöver jag göra ett skolval om jag har tackat ja till en plats i en fristående skola?

Har du redan tackat ja till en fristående skola eller skola i annan kommun ska du logga in i e-tjänsten och avstå skolvalet samt ange vilken skola ditt barn kommer att börja på. Önskar du hellre en kommunal skola ska du göra ett skolval. Tänk på att man inte kan ha två skolplatser, gör du en ansökan till kommunal skola är det den ansökan som prioriteras.

När vet jag vilken skola mitt barn tillhör?

Man tillhör ingen skola. Huvudregeln är att en elev som är folkbokförd i Värmdö kommun ska placeras vid den kommunala skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Vad händer om man inte får plats på sökt skola?

Om en skola inte kan ta emot alla elever som ansökt om plats tillämpas principen om relativ närhet. Det innebär en uträkning av avstånd mellan hemmet till en alternativ skola och den sökta skolan. Därefter jämförs avståndet för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola.

När får jag besked om vilken skola mitt barn blivit antagen till?

När platserna är tilldelade får du ett besked på sms och mail. Det är därför viktigt att du anger dina kontaktuppgifter i ansökan.

Gäller syskonförtur om det finns fler elever som vill gå på en viss skola än det finns platser?

Syskonförtur gäller som urvalsgrund 3 för elever som ska börja förskoleklass och har ett syskon som redan går i årskurs 1–3 på den skolan under det aktuella läsåret.

Vad händer om jag flyttar inom kommunen under våren?

Det är ditt barns folkbokföringsadress när skolvalet stänger som kommer att räknas i skolvalet.

Påverkar mitt val av skola möjligheten till skolskjuts?

Ja, det kan påverka rätten till skolskjuts. Har du valt en annan skola än den närmaste kommunala skolan kan du beviljas skolskjuts om det inte innebär en merkostnad för kommunen eller är svårt att ordna.