Skolskjuts via taxi

Värmdö kommun anlitar Haninge Nynäshamns Taxi för din skolskjuts.

Haninge Nynäshamns Taxi strävar efter att alla elever ska ha en fast chaufför på morgonen och en på eftermiddagen. Tidsändringar, sjukdom eller personalförändringar kan innebära att en ny chaufför kör sträckan.

Skjutsens omfattning

Resorna sker mellan vårdnadshavares folkbokföringsadress och skola där eleven är antagen, en gång på morgonen och en gång på eftermiddagen. Under lov- och studiedagar är det ingen skolskjuts.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från fordonet samt att de överenskomna tiderna hålls så att inga förseningar uppstår för övriga elever.

Tider för skjutsen

Haninge Nynäshamns Taxi planerar vilka tider bilen kommer på morgon och eftermiddag. Bilen väntar max 5 minuter efter angiven upphämtningstid.

Ändrade tider

Tiderna kan ändras under läsåret beroende på samåkning, trafiksituation och vägunderlag. Önskar ni eller skolan ändra tiden ska Haninge Nynäshamns Taxi kontaktas så fort som möjligt men senast 15 arbetsdagar innan de nya tiderna ska börja gälla.


Vid sjukdom eller semester

Vårdnadshavaren avbeställer resa snarast hos Haninge Nynäshamns Taxi vid tillfälligt inställda resor på grund av till exempel sjukdom eller semester.

Det går bra att avboka via telefon på nummer 08-520 207 07 eller via mail dygnet runt till adress varmdoskol@hanytaxi.se

Vårdnadshavaren har ansvar att eleven kommer till/från skolan om eleven insjuknar under skoldagen eller missar hämtnings tider.

Om elevens resa inte kan genomföras vid fler än tre tillfällen på grund av att avbeställning inte gjorts, måste vårdnadshavaren inkomma med en ny ansökan.

Förseningar, borttappat och klagomål

Vid förseningar, glömda saker eller klagomål kontaktar ni Haninge Nynäshamns Taxi i första hand (se nedan). Om ni upplever att ni inte får gehör tar ni kontakt med Servicecenter via e-postadressen: skolskjuts@varmdo.se

Mer information


Blankett till taxi , 128.2 kB.

Kontakt för taxi

Haninge Nynäshamns Taxi
Telefon: 08-520 207 07
Välj "Värmdö"