Vanliga frågor och svar

Här finner du de mest vanliga frågorna och svar kring skolskjutsen. Du finner även all information under skolskjuts.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

I kommunens e-tjänst. Du loggar in med e-legitimation.

Vad gäller vid borttappat och förstört SL-kort ?

Värmdö kommun ersätter inte borttappade eller förstörda accesskort. Det är därför mycket viktigt att vårdnadshavare eller elev registrerar accesskortet för att kunna ta del av förlustgarantin. Är accesskortet förlustanmält hos SL är det vårdnadshavares ansvar att barnet kommer till och från skolan tills nytt kort är erhållet från SL.

Vad gäller vid växelvis boende?

Båda föräldrarna skall vara folkbokförda i kommunen. Om den ena föräldern är bosatt i en annan kommun har eleven inte rätt till skolskjuts från den föräldern. Vägen mellan hemmet och skolan skall vara uppfyllda kommunens avståndskriterier.
Föräldrarna skall ha gemensam vårdnad och det växelvisa boendet skall vara ett fast arrangemang. Eleven skall bo i princip lika mycket hos båda föräldrarna, vistas barnet endast en tredjedel av tiden hos en förälder anses det vara fråga om umgänge, eleven har då inte rätt till skolskjuts från den förälderns adress.
För elev som går på annan än anvisad skola prövas ansökan som vanligt gentemot anvisad skola.

Vi har inte fullständiga personnummer, kan/hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett, ange födelseår, månad, dag i fältet för personnummer. Blanketten lämnas ut av Servicecenter på begäran.

Det kommer upp röda texter när jag ansöker, går det att fortsätta med ansökan?

Ja.

Hur får jag mitt beslut?

Besked om beslut skickas via e-post med en länk till portalen för vårdnadshavare i kommunens digitala system, Inloggning sker via Bank-id.

Hur får vi busskort till gymnasieelev?

Det hanteras inte av kommunen utan av gymnasieskolorna. Vårdnadshavaren får kontakta gymnasiet där eleven skall gå.

Vilka sorts kort används vid bussresa?

Blått kort, Access kort avser SL. Vitt kort, färdbevis avser upphandlad skolbuss.

Kontakt för skolskjuts

skolskjuts@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00