Söka eller byta skola

Söka till en grundskola i Värmdö kommun gör du som ska flytta in i kommunen eller om ni ska byta från en fristående till en kommunal skola.

Vid flytt till Värmdö kommun kan ansökan göras tidigast 60 dagar före skolstart om ansökan gäller innevarande läsår. Ansökan till kommande läsår kan göras tidigast 120 dagar före läsårsstart.

Om ansökan sammanfaller med en skolbytesperiod, se nedan, hanteras ansökan tillsammans med ansökningar mellan två kommunala skolor.

Riktlinjer för skolplacering i Värmdö Öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om att söka eller byta skola Öppnas i nytt fönster.

Skolbyte mellan två kommunala skolor i Värmdö

Ansökan om att få göra ett skolbyte från en kommunal skola till annan kan göras under fastställda perioder, för 2024 gäller följande;

Sökperiod: 22 april – 12 maj
Skolstart: 19 augusti terminsstart

Sökperiod: 23 september-12 oktober
Skolstart: 4 november efter höstlov

Sökperiod: 11 november- 1 december
Skolstart: 8 januari 2025 terminsstart

En ansökan om skolbyte är bindande. Om önskemål om ny skola kan tillgodoses avslutas placeringen på nuvarande skola och den platsen blir direkt tillgänglig för annan elev.

Det krävs dokumenterade synnerliga skäl för ansökan om skolbyte mellan två kommunala skolor utanför skolbytesperioderna.
Byten mellan kommunala skolor i Värmdö kommun kan endast göras under bytesperioderna.

 

Ansökan eller byte till kommunal grundskola

För att ansökan ska kunna hanteras måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan, antingen digitalt eller med underskrift på blanketten.

Om du är på väg att flytta till Värmdö kommun ska detta kunna styrkas, exempelvis genom uppvisande av hyres- eller köpekontrakt.

Ansök om plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut skickas via mejl till vårdnadshavare med en länk där man loggar in och tar del av beslutet. När beslut är fattat skickas en länk via mejl till vårdnadshavare. Följ länken för att ta del av beslutet.

Mina skolval Länk till annan webbplats.

Boende i annan kommun

Elev med annan hemkommun än Värmdö kommun har ingen rätt till skolplacering i Värmdö kommun. Efter ansökan placeras elev i mån av plats. Du som bor i annan kommun, men vill att ditt barn ska gå kommunal skola i Värmdö ska använda e-tjänsten nedan.

Ansökan till kommunal skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till fristående skola och skolor i andra kommuner 

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola måste du ta kontakt med den skolan. Efter att du fått besked om plats i den fristående skolan behöver du anmäla detta till kommunen, det gör du via den digitala tjänsten under E-tjänster & Blanketter på startsidan. Detsamma gäller om ditt barn ska gå i en kommunal skola utanför kommunen.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du tackat ja till plats på annan skola?

Man kan bara ha en skolplacering. Har du tackat ja till en annan skola kommer placering på nuvarande skola att avslutas.

Överklagan

Om du vill läsa mer om hur du överklagar ett beslut finns information om det nedan.

Överklaga skolplacering Öppnas i nytt fönster.