Frågor och svar om att söka och byta skola

Här finner du vanliga frågor och svar gällande de kommunala grundskolorna.

Hur gör jag för att ansöka om ett skolbyte?

Du ansöker i kommunens e-tjänst.

Vad händer om vi inte får plats på sökt skola?

Vid byte emellan två kommunala skolor. Om önskad skola ej har ledig plats behåller man sin nuvarande skolplacering.

Vid inflytt till kommunen, om elev inte får plats i önskad skola placeras eleven i närmaste kommunala skola med ledig plats, utifrån elevens folkbokföringsadress.

Vi har inte fullständiga personnummer, hur ansöker vi?

Ansökan görs via blanketten för nyanlända som finns på kommunens hemsida under blanketter och e-tjänster. Ange födelseår, månad, dag i fältet för personnummer.

Hur ansöker jag till fritids?

Ansökan av fritidsplats sker via kommunens e-tjänst. Om ni inte har e-legitimation finns det blankett.

Hur säger jag upp en fritidsplats?

Uppsägning av fritidsplats sker via kommunens e-tjänst. Om ni inte har e-legitimation finns det blankett. Det är en månads uppsägningstid från att uppsägningen är inskickad i e-tjänsten eller ankomstregistrerad på kommunen vid inskickad blankett.