Behörighet till vuxenutbildningen

Skollagen innehåller bestämmelser om vem som har rätt respektive behörighet till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Sfi-utbildning

Du har rätt till utbildning inom sfi från och med den 1 juli det år du fyller 16 år, om du:

  1. är bosatt i Värmdö kommun
  2. saknar sådana kunskaper i svenska som utbildningen ska ge

Sfi-utbildning är en rättighet för dig som uppfyller villkoren. Det innebär att alla som vill och är behöriga har rätt att läsa kurser inom sfi.

Kurser på grundläggande nivå

Du får läsa komvux på grundläggande nivå från och med höstterminen det år du fyller 20 år, om du:

  1. är bosatt i Värmdö kommun
  2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan
  3. har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är en rättighet för dig som uppfyller villkoren. Det innebär att alla som vill och är behöriga har rätt att läsa på den grundläggande nivån.

Kurser på gymnasial nivå

Du kan söka utbildning på gymnasial nivå från och med höstterminen det år du fyller 20 år, om du

  1. är bosatt i Värmdö kommun
  2. saknar sådana kunskaper som utbildningen ska ge
  3. har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
  4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Om du har slutfört ett nationellt gymnasieprogram (eller annan likvärdig utbildning) och uppfyller övriga villkor är du behörig att läsa komvux på gymnasial nivå även om du är yngre än 20 år.

Du som behöver komplettera dina betyg för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola har rätt att läsa gymnasial komvux för att uppnå rätt behörighet.