Validering och prövning

Genom validering och prövning kan du få tillgodoräkna dig kunskaper du redan har. Nedan kan du läsa mer om detta.

Inledande kartläggning

Inför studier kan du genomgå en inledande kartläggning. Den inledande kartläggningen syftar till att på ett övergripande sätt identifiera områden som du eventuellt kan validera inom vuxenutbildningen.

Blir du antagen till validering innebär det att skolan gör en fördjupad bedömning av dina kunskaper som kan leda till en förkortad studietid.

När du har genomgått en validering kan du få resultatet erkänt genom ett intyg eller genom ett betyg. Ett betyg efter en validering ska sättas genom att du genomgår en prövning.

Är du intresserad av en inledande kartläggning? Gör så här:

Illustration över kartläggningsprocessen.

Validering

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats. Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs.

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska få en skriftlig dokumentation i form av ett intyg som utfärdas av rektorn. I intyget ska det finnas dokumentation om elevens kunskaper och kompetenser och om de helt eller delvis motsvarar en kurs eller delar av en kurs.

Du har rätt att få dina kunskaper och din kompetens dokumenterade skriftligt i ett intyg. Betygsättning efter en validering sker genom prövning.

För mer information om validering kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare eller någon av våra valbara skolor.

Prövning

Prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst, eller att få ett högre betyg på en kurs som du redan har betyg i. Prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygsätts. Du läser in kursen på egen hand med hjälp av instruktioner för prövningen.

En prövning kan gå till på olika sätt beroende på kurs. Den kan bestå av salsskrivning, muntlig del och inlämningsuppgifter. Vissa kurser kräver också att man är med på några praktiska moment.

Du har rätt att göra en prövning hos alla våra valbara skolor till en kostnad av högst 500 kronor. Du kontaktar själv skolan där du vill göra prövningen och anmäler dig enligt deras rutiner för prövning.

Mer information


Skolverket - information om prövning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket - bli behörig genom validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.