Validering och prövning

Genom validering och prövning kan du få tillgodoräkna dig kunskaper du redan har. Nedan kan du läsa mer om detta.

Att göra en prövning innebär att du får dina kunskaper bedömda utifrån de betygskriterier som finns för en kurs eller ett ämne för att få, eller läsa upp, ett betyg.

Inför en prövning läser du på egen hand in hela kursen för att sedan göra ett skriftligt och oftast även ett muntligt prov. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Du har möjlighet att göra prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå i alla kurser som det sätts betyg på samt i gymnasiearbetet.

För att anmäla dig till prövning kontaktar du själv den skola där du vill göra prövningen och anmäler dig enligt skolas rutiner. Skolan får ta ut en avgift på högst 500 kronor per prövning.

Här hittar du de skolor som finns i Värmdö kommuns utbud:

Valbara skolor inom komvux Länk till annan webbplats.

Valideringsprocessen

Inför studier kan studie- och yrkesvägledarna vid Enhet för antagning och auktorisation, vuxenutbildning hjälpa dig med en inledande kartläggning.

Den inledande kartläggningen syftar till att på ett övergripande sätt identifiera områden som du eventuellt kan validera och på så sätt få en förkortad studietid.

Steget efter en inledande kartläggning är att du skrivs in på en orienteringskurs på en skola som erbjuder de kurser som kan vara aktuella för validering. Skolan genomför en fördjupad kartläggning och bedömer vilka kurser som kan valideras och tar eventuell fram kompletterande utbildning och upprättar en individuell studieplan.

När du har genomgått en validering får du resultatet erkänt genom ett intyg eller genom ett betyg. Ett betyg efter validering sätts genom att du genomgår en kostnadsfri prövning.

Är du intresserad av att göra en inledande kartläggning?

  • Skapa ett studerandekonto i Alvis
  • Ladda upp betyg, intyg med mera i Alvis
  • Mejla och berätta att du är intresserad av en inledande kartläggning samt inom vilket område syvvuxenutbildningen@varmdo.se
  • Du blir kontaktad av enhetens studie- och yrkesvägledare
  • Fyll gärna i kartläggningsformuläret Word, 111.8 kB. innan ditt samtal med studie- och yrkesvägledare.

Skapa ett konto i Alvis Länk till annan webbplats.

Om du är osäker på vilken kurs du ska starta med kan du göra ett nivåtest.

Vi genomför nivåtest i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Ett nivåtest tar ca 2-3 timmar. Du gör testet hemma på din egen dator (Mac/PC) eller iPhone/iPad och övervakas av vår testledare via en videomötestjänst. Det innebär att vi kommer att se dig via kameran på din mobil under hela testet.

Det är viktigt att du läser igenom instruktionerna noggrant så du är förberedd och har laddat ner de program och appar du behöver, samt att du har kontrollerat din utrustning i god tid innan testet ska starta (helst dagen innan).

Vid frågor om nivåtest anmälan

Mail: vuxenutbildningen@varmdo.se

Telefon: 08 - 570 478 00