6. Alla barns lika rättigheter

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö i förskolan och pedagogerna arbetar aktivt för barnens lika rättigheter och för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Prata gärna med förskolans pedagoger om du vill veta hur förskolan arbetar med likabehandling och FN:s konvention om barnens rättigheter.

Tillsammans för ert barn

Förskolans pedagoger samarbetar nära vårdnadshavarna för att barnen ska få en god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan erbjuder utvecklingssamtal där ni samtalar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande.

Om ditt barn blir sjukt

Barn måste vara friska för att orka leka och delta i undervisningen på förskolan. Information om infektioner hos barn i förskolan hittar ni på www.1177.se eller ring 1177.

Alla barn är försäkrade

Värmdö kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla barn i förskola och skola. Alla barn är försäkrade när de är på förskolan samt på väg till och från förskolan.