8. Välja förskola

Du som vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om plats för ditt barn till valfri förskola inom Värmdö kommun.

Du får ansöka om plats först när barnet är tre månader. ​Om ansökan görs tidigare kommer barnet att ställas i kö från det datum då barnet blir tre månader.

Du kan ställa ditt barn i kö om du är på väg att flytta till Värmdö kommun, du ska då uppge kommande adress och datum för tillträde. När ni är folkbokförda i Värmdö kommun erbjuder förskolan plats enligt kommunens köregler.

Är du intresserad av allmän förskola?

Mejla till samordning-skola@varmdo.se

Du kan ansöka om plats till förskola på kommunens hemsida, för att söka plats krävs e-legitimation.

Saknar du mobilt Bank-Id eller
e-legitimation?

Ring Värmdö kommun servicecenter på telefon 08-570 470 00 så hjälper vi dig.