Återvinningsstationer för förpackningar, tidningar och kläder

Kommunen har ansvar för de 22 återvinningsstationer som finns utplacerade på olika platser på fastlandet. Vid återvinningsstationerna sorteras förpackningar, tidningar, batterier och kläder.

När du källsorterar dina förpackningar, tidningar och kläder bidrar du till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Sortera och lämna till återvinning

 • Alla förpackningar ska vara tömda och ihoptryckta så att fler förpackningar kan tas emot. Förpackningar av olika material ska separeras. Om det inte går att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt dominerande materialet.
 • Det är aldrig okej att lägga förpackningar (eller annat avfall) utanför behållarna. Om en behållare är full när du ska lämna dina förpackningar kan du åka vidare till nästa återvinningsstation eller komma tillbaka senare i veckan. Vi är tacksamma för om du hjälper oss genom att felanmäla återvinningsstationen om den är nedskräpad eller om behållarna är fulla, på så sätt kan vi anpassa städning och tömning bättre.
 • Du kan lämna förpackningar av plast (hård och mjuk), papper, metall och glas. Du kan även lämna kläder, batterier, tidningar och returpapper.

Var finns återvinningsstationerna?

I skärgården finns möjlighet att sortera ut glasförpackningar på kärnöarna Möja, Svartsö, Nämdö, Sandön och Runmarö.

Vi är anslutna till sopor.nu där du lätt kan hitta din närmsta återvinningsstation:

Hitta återvinningen - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

 

På fastlandet finns återvinningsstationer på 22 platser där du kan sortera ut pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar, batterier och kläder:

 • Fyren Holmviksskogen, Gustavsberg
 • Hemmesta Centrum
 • Södra kopplarmoras bussvändplats
 • Villagatan vid Porslinsfabriken
 • Utanför Djurö återvinningscentral
 • Hemmestatorp
 • Brunns pendlarparkering vid Näsuddsvägen
 • Långvik på Ingarö
 • Grisslingebadets parkering
 • Sollenkroka brygga
 • Bullandö Marina
 • Fågelbro pendlarparkering
 • Hästhagen
 • ICA, Stavsnäs
 • Styrmannen, Gustavsberg
 • Östra Ekedal, Gustavsberg
 • Vändplan Skyttevägen, Munkmora
 • Stavsnäs vinterhamn
 • Gustavsberg centrum på stora parkeringen
 • Djurö Björkås centrum
 • Farsta Slottsvik
 • Lidl vid Mölnviks handelsplats

Felanmälan av återvinningsstation

Det händer att behållare bli överfulla, saker dumpas eller går sönder på stationerna. Då är vi tacksamma för att du uppmärksammar oss på det och gör en felanmälan.

Felanmälan av återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.