Kommunens förpackningsansvar

Från och med 1 januari 2024 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande insamling av förpackningsavfall. Syftet är att öka återvinningen av förpackningar och minska mängden förpackningsavfall.

Kommunen tar över insamlingsansvar av förpackningsavfall från 2024

Den nya förordningen innebär att: 

 • Alla Sveriges kommuner har sedan 1 januari 2024 ansvar för insamling av förpackningar vid återvinningsstationer och i flerbostadshus.
 • Senast 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört insamling av förpackningar från alla hushåll (papper, plast, glas och metall).

Fastighetsnära insamling till 2027

 • Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll ha möjligheter att lämna sina förpackningar fastighetsnära. Det innebär bland annat att flerbostadshus och hushåll med gemensam avfallshantering som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera för att ha möjlighet att samla in förpackningar.
 • Kommunen tar över insamlingsansvaret från FTI, vilket innebär att flerbostadshus som har insamling idag behöver säga upp det abonnemanget från årsskiftet 2023/2024 och teckna ett nytt hos kommunen.
 • För dig som bor i enbostadshus innebär det att du kommer få flerfackskärl eller en gemensam uppsamlingsplats i ditt närområde för sortering av förpackningar. När detta blir aktuellt kommer du att bli kontaktad. Innan dess behöver du inte göra något.

För dig som bygger eller äger flerbostadshus (hyres- eller bostadsrätt)

Om du inte redan har fastighetsnära insamling av förpackningar, behöver du ordna plats för detta inför år 2027 då det kommer att bli obligatoriskt för alla. Det du måste kunna erbjuda utsortering av är förpackningar av papper, plast, metall samt färgat och ofärgat glas.

Genom att sortera ut förpackningar och minska restavfallet kan era kostnader för avfallshanteringen minska. Det kostar mindre att tömma förpackningsavfall än restavfall.

Den nya förordningen ställer krav på att boende i flerbostadshus har ett fungerande avfallsutrymme för avfalls- och förpackningsinsamling till år 2027.

Insamlingen ska bestå av sju fraktioner (restavfall, matavfall, papper, plast, ofärgat glas, färgat glas och metall). Insamlingen ansvarar kommunen för och därför behöver ni teckna ett abonnemang hos oss.

Det ges inget bidrag eller annan finansiering till boende för ombyggnation.

Här hittar du material som kan vara till hjälp.

Förpackningsinsamling flerbostadshus (varmdo.se)

Beställa abonnemang för insamling av förpackningar och matavfall i Flerfamiljshus (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

För dig som bygger eller äger enbostadshus (villa)

Den nya förordningen om avfalls- och förpackningsinsamling till år 2027 kommer innebära att du som fastighetsägare får fler kärl vid din tomtgräns eller får lämna fler fraktioner vid en uppsamlingsplats, istället för på återvinningsstationerna.

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns plats för uppställning av kärl på uppfarten eller intill tomtgräns där avfallsbilen hämtar avfallet.

Arbetet med införande av insamling av förpackningar pågår ända fram till 2027 och du som fastighetsägare kommer att bli informerad kring vad som händer i just ditt område.

Vad ska sorteras och samlas in?

Följande avfall ska sorteras ut och samlas in separat senast 2027:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar (färgat och ofärgat glas)
 • Matavfall
 • Restavfall

Frågor

Om du har frågor, kontakta Eliana Wallin, projektledare på Avfallsenheten: eliana.wallin@varmdo.se

Frågor och svar om förpackningsansvaret

Extern information

Här hittar du mer information om den nya förordningen.

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar - avfallsverige.se Länk till annan webbplats.

Producentansvar för förpackningar - naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Handbok för avfallsutrymmen - avfallsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk handbok del 8 Avfall , 1.1 MB.

Dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen - avfallsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.