Kommunens förpackningsansvar

En ny förordning om producentansvar för förpackningar börjar gälla från och med den 1 januari 2024, med syfte att öka återvinningen av förpackningar och minska mängden förpackningar och förpackningsavfall i restavfallet.

Kommunen tar över insamlingsansvar av förpackningsavfall från 2024

Den nya förordningen innebär att: 

  • Kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall den 1 januari 2024, exempelvis vid återvinningsstationer och i flerbostadshus. 
  • Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar från hushållen (papper, plast, glas och metall).
  • Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.

Fastighetsnära insamling till 2027

  • Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha möjligheter att lämna sina förpackningar fastighetsnära. Det innebär bland annat att flerbostadshus och grupphusområden som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera för att ha möjlighet att samla in förpackningar. Kommunen tar över insamlingsansvaret från FTI, vilket innebär att flerbostadshus som har insamling idag behöver säga upp det abonnemanget från årsskiftet 2026/2027 och teckna ett nytt hos kommunen.
  • För dig som bor i enbostadshus innebär det att du kommer få flerfackskärl eller en gemensam uppsamlingsplats i ditt närområde för sortering av dessa fraktioner. När detta blir aktuellt kommer du att bli kontaktad och innan dess behöver du inte göra något.

För dig som bygger eller äger flerbostadshus

Den nya förordningen ställer krav på att de boende i flerbostadshus har en fungerande avfalls- och förpackningsinsamling till år 2027. Ägaren till flerbostadshuset ansvarar för att ett fungerande avfallsutrymme finns och att vägen fram till det är farbar. Insamlingen av fraktionerna ansvarar kommunen för och därför behöver ni teckna ett abonnemang hos oss.

Om ni idag redan har förpackningssortering i ert flerbostadshus behöver ni kontakta den leverantör ni har avtal med för att samla in avfallet och säga upp avtalet med slutdatum den 31 december 2023. Därefter kontaktar ni Värmdö kommun för att ansluta er till vår tjänst för insamling av kommunalt avfall flerbostadshus.

Det ges inget bidrag eller annan finansiering till boende för ombyggnation.

Senast 1 januari 2027 ska alla ha en fungerande och färdigställd fastighetsnära insamling av alla sju fraktioner (restavfall, matavfall, papper, plast, ofärgat glas, färgat glas och metall).

Här hittar du material som kan vara till hjälp för er förpackningsinsamling.

Förpackningsinsamling flerbostadshus (varmdo.se)

Beställa abonnemang för insamling av förpackningar och matavfall i Flerfamiljshus (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

För dig som bygger eller äger enskilt boende

Den nya förordningen med obligatorisk insamling och mat- och restavfall ställer krav på att du som fastighetsägare har en fungerande avfalls- och förpackningsinsamling år 2027. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns plats för uppställning av kärl på uppfarten eller intill tomtgräns där avfallsbilen hämtar avfallet.

Många hushåll har idag valt att sortera ut matavfall och har därför redan hämtning av detta. Senast 2026 ska alla fastigheter ha insamling för matavfall. Förpackningsinsamlingen som ska vara klar till 2027 kommer innebära att du som fastighetsägare får fler kärl vid din tomtgräns eller får lämna fler fraktioner vid en uppsamlingsplats, istället för på återvinningsstationerna.

Arbetet med införande av fastighetsnära insamling av förpackningar pågår ända fram till 2027 och du som fastighetsägare kommer att bli informerad kring vad som händer i just ditt område.

Hur ser läget ut i kommunen?

I Värmdö kommun pågår nu arbetet för att överta insamlingen av förpackningar från återvinningsstationer och flerbostadshus med införande den 1 januari 2024. Kommunen kommer kontakta berörda parter så som markägare för återvinningsstationerna, samfälligheter och föreningar för flerbostadshus med flera. Under utbyggnadsperioden 2024 till 2027 ska förpackningsinsamlingen gradvis införas över hela kommunen. I samband med detta ser kommunen även över insamlingen av restavfall och matavfall.

Det finns stora utmaningar med införande av fastighetsnära insamling och kommunen arbetar för att servicen ska bli så bra som möjligt för alla invånare. De platser där fastighetsnära insamling redan finns idag arbetar vi för att genomföra en så sömlös övergång som möjligt från FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) till kommunens insamlingsansvar. De hushåll som idag inte har fastighetsnära insamling ses över parallellt med att kommunen utreder vilket typ av system som skulle lämpa sig bäst ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, med invånaren i fokus.

Vad ska samlas in?

Följande förpackningar ska sorteras ut och samlas in separat: 

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar 
  • Glasförpackningar (färgat och ofärgat glas)

Frågor

Om du har frågor, kontakta Eliana Wallin, projektledare på Avfallsenheten: eliana.wallin@varmdo.se

Frågor och svar om förpackningsansvaret

Extern information

Här hittar du mer information om den nya förordningen.

Förändringar i förpacknings-förordningen - fti.se Länk till annan webbplats.

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar - avfallsverige.se Länk till annan webbplats.

Producentansvar för förpackningar - naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Handbok för avfallsutrymmen - avfallsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsnära förpackningsinsamling Länk till annan webbplats.

Teknisk handbok del 8 Avfall , 1.1 MB.

Dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen - avfallsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.