Förpackningsinsamling flerbostadshus

Här hittar du material som kan vara till hjälp vid förpackningsinsamling för er som bygger, äger eller bor i flerbostadshus.

Material till förpackningsinsamling

Beställa abonnemang för insamling av förpackningar och matavfall i Flerfamiljshus (varmdo.se) Länk till annan webbplats.Sorteringsguide affisch , 651.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Märkningsdekaler , 780.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsdekaler , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide , 11.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Planera avfallutrymme

Utformningen av avfallsutrymmet är viktig för er som bor där men även för entreprenören som hämtar avfallet. Det ska vara en trygg miljö för alla.

Planera därför ert avfallsutrymme väl och ta gärna hjälp av den här checklistan.

Checklista för avfallsutrymmen

☐ Belysning

☐ Ventilation

☐ Dimensionering av kärl

☐ Placering av kärl

☐ Dörrens bredd och möjlighet att ställa upp dörren

☐ Hårdgjord väg från avfallsrummet till sopbil

☐ Avstånd mellan avfallsrummet och sopbil (max 10 m)

☐ Lås till avfallsrummet (kod är att föredra)

☐ Farbar väg

☐ Vägen ska vara dimensionerad för att klara sopbilens vikt och bredd

☐ Vändmöjligheter för lastbil

☐ Angöringsplats (kan bilen stå på platsen för att tömma kärlen eller utgör det en fara för andra

☐ Trafikanter eller utryckningsfordon)

☐ Trottoarkant eller andra kanter där kärlet ska gå att dra

 

Teknisk handbok för mer information , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Handbok för avfallsutrymmen - Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

För att planera ett effektivt och användbart avfallsutrymme behöver ni inventera just era behov. Flera aspekter påverkar utsorteringsgraden och mängden förpackningsavfall, bland annat levnadsvanor och konsumtionsvanor. En större familj genererar även mer avfall än ett mindre hushåll. Därför är det även relevant hur just de hushåll som ingår i er gemensamma avfallshantering ser ut.

Nedan anges måtten för avfallskärlen för att ni ska kunna planera ert avfallsutrymme. Kärlen behöver ha ca 100 mm mellanrum för att få plats. De kan ställas med lång- eller kortsidan mot vägg beroende på vad som passar ert utrymme bäst.

Kärlstorlek (liter)
eller rullhäck

Kärlvolym
(liter)

Kärlbredd
(mm)

Kärldjup
(mm)

Kärlhöjd (med lock)
(mm)

140

140

480

550

1065

190

190

550

705

1075

240

240

580

730

1072

370

370

750

805

1070

660

660

1255

775

1225

 

Beroende på storleken på era hushåll, antalet som bor i varje hushåll och era vanor i att sortera så varierar mängden insamlat avfall. Ni kan behöva justera kärlstorlekarna eller hämtningsfrekvenserna efter era förutsättningar för både utrymmet och levnadsvanor.

Detta är exempel på dimensionering av förpackningsinsamling utifrån bostadsrättsföreningar som har insamling idag:

 

 

26 hushåll

 

 

37 hushåll68 hushåll

91 hushåll

Fraktion

Kärlvolym (liter)

Antal kärl

Hämtnings-frekvens

Kärlvolym (liter)

Antal kärl

Hämtnings-frekvens

Kärlvolym (liter)

Antal kärl

Hämtnings-frekvens

Kärlvolym (liter)

Antal kärl

Hämtningsfrekvens

Pappersförpackningar

660

2

26 ggr/år

660

2

26 ggr/år

660

4

26 ggr/år

660

6

52 ggr/år

Plastförpackningar

660

2

26 ggr/år

660

2

26 ggr/år

660

3

26 ggr/år

660

4

26 ggr/år

Metallförpackningar

240

1

12 ggr/år

370

1

12 ggr/år

370

1

12 ggr/år

370

2

12 ggr/år

Ofärgade glasförpackningar

370

1

12 ggr/år

370

2

12 ggr/år

370

1

26 ggr/år

370

2

26 ggr/år

Färgade glasförpackningar

370

1

12 ggr/år

370

2

12 ggr/år

370

1

26 ggr/år

370

2

26 ggr/år

Returpapper

660

1

26 ggr/år

660

1

26 ggr/år

660

2

26 ggr/år

660

3

26 ggr/år

Matavfall

140

3

52 ggr/år

140

3

52 ggr/år

140

4

52 ggr/år

140

5

52 ggr/år

Restavfall

660

3

26 ggr/år

660

3

26 ggr/år

660

4

52 ggr/år

660

4

52 ggr/år

 

I ert abonnemang ingår kärlen ni själva väljer utifrån era behov. Utrymmet för kärlen är fastighetsägarens ansvar, ett alternativ till avfallsrum är kärlskåp som flera återförsäljare säljer.

Om ni behöver bygga till ett utrymme för avfallshantering eller sätta upp kärlskåp bör ni rådgöra med kommunens bygglovsavdelning.

Nedan är exempelbilder på avfallshantering i flerbostadshus: