Sluten tank och slamavskiljare

Här får du information om vilka regler och stopptider som gäller vid beställning av tömning av sluten tank och slamavskiljare.

På fastlandet kan du få tömt:

Genom budning

Det finns två olika tjänster:

  • För att få tömt nästkommande arbetsdag måste beställning vara hos servicecenter senast klockan 12:00. Den tjänsten har högre taxa.
  • För att få tömt inom åtta kalenderdagar ska beställning vara hos servicecenter senast klockan 16:00, måndag–fredag.

Jourtömning inom 12 timmar

Tömning kan då ske på obekväm arbetstid. Det utgår inte någon rabatt för samkörning vid jourbeställning. Om det är längre än 70 meter slang kan inte jourtömning utföras.

Observera att du måste avboka eventuell tidigare beställd slamtömning om du beställer jourtömning istället, kontakta i sådant fall servicecenter.

Vid jourtömning behöver du skriva under en särskild blankett och lämna den till chauffören vid tömningstillfället.

För jourtömning utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Miljövision AB
08-570 300 14.

Jourtömning - blankett , 145.8 kB.

Abonnemang

Du väljer själv vilka veckor du vill ha hämtat, till exempel vecka 10, 20, 30 och så vidare eller enligt beslutet från bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Vi tömmer anläggningen samma veckor varje år tills du själv meddelar kommunen om eventuell ändring.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang, via mejl varmdo.kommun@varmdo.se eller telefon 08-570 470 00.

I skärgården kan du få tömt:

Inom åtta kalenderdagar

Vid beställning senast klockan 16:00, måndag till fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag.

Jourtömning inom 24 timmar

Det utgår inte någon rabatt för samkörning vid jourbeställning. Om det är längre än 70 meter slang så kan inte jourtömning utföras.

Observera att du måste avboka eventuell tidigare beställd slamtömning om du beställer jourtömning, avboka hos servicecenter. 

Vid jourtömning behöver du skriva under en särskild blankett och lämna den till chauffören vid tömningstillfället.

För jourtömning utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Svensk Tanktransport AB 08-500 100 10.

Blankett - jourtömning , 145.8 kB.

Abonnemang

I skärgården har vi abonnemangsveckor på vår och höst.

  • På våren är det tömning vecka 14–17 om du bor i södra delen av skärgården och vecka
    18–21 om du bor i norra delen av skärgården
  • På hösten är det tömning vecka 34–37 om du bor i södra delen av skärgården,vecka 39–42 om du bor i nordöstra delen av skärgården, vecka 46–49 om du bor i nordvästra delen av skärgården.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang, via mejl varmdo.kommun@varmdo.se eller telefon 08-570 470 00.