Höns och tupp

För att få hålla höns inom detaljplanelagt område krävs i vissa fall tillstånd från kommunen. Inom sådant område krävs alltid tillstånd för tupp. Ansökan görs till bygg- och miljöavdelningen och är förenad med en avgift.

När krävs tillstånd?

För att hålla fler än fem höns inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd från kommunen. Inom sådant område krävs alltid tillstånd om du vill hålla tupp. Ansökan görs till bygg- och miljöavdelningen och är förenad med en avgift (se avsnittet längst ned för avgift).

Läs gärna informationen under stycket ansökan för att veta vad du bör tänka på om du planerar att hålla höns/tupp.

Ansökan

Vid prövningen av ansökan att hålla höns bedömer kommunens bygg- och miljöavdelning om hönshållningen kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Exempelvis granskas:

  • avstånd till grannar
  • hur gödsel kommer att hanteras för att det inte ska riskera att förorena närliggande dricksvattenbrunnar eller vattendrag/sjöar.
  • att foder förvaras så att det inte riskerar att dra till sig skadedjur.
  • att lukten eller ljudet från hönshållningen inte är störande för omgivningen.

Tuppar låter generellt mer än höns vilket innebär att risken för olägenhet är större.
Med anledning av detta är kommunen mer restriktiv med att ge tillstånd för tupp.
Förutom vad som nämns ovan läggs i prövningen vid ansökan om tupp även stor vikt vid:

  • avstånd till grannar
  • om hönshuset är ljudisolerat
  • om hönshuset är utrustat med automatisk stängnings- och öppningsanordning
  • tider tuppen vistas utomhus

Ansökan om djurhållning - blankett , 137.4 kB.

Avgift

För prövningen av ansökan att hålla fjäderfä som inte är sällskapsdjur är avgiften i enligt gällande taxa 6 000 kronor.

Taxor och avgifter 2022 , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.