Ormar

För att hålla ormar inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från kommunen. Detta gäller även ormar som inte är giftiga.

Tillståndskravet finns mot bakgrund av den oro och rädsla som människor ofta känner för ormar.

Tillstånd

Om du vill ha orm i din lägenhet eller ditt
hus och du bor i ett område som är
detaljplanelagt måste du ha ett tillstånd från kommunen. Kravet finns i Värmdö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Detta krav gäller även om ormen inte är giftig.

Tillståndet är tidsbegränsat och förenat med villkor som till exempel att ormen ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium, att fönster, golvbrunnar och ventilations-öppningar med mera ska vara försedda med anordning som hindrar ormen att rymma dessa vägar om olyckan skulle vara framme trots skyddsåtgärderna på själva terrariet.

Ansökan skickas till kommunens bygg- och miljöavdelning. Vet du inte om du bor inom detaljplanelagt område kan du kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Giftorm

Om du skaffar dig en giftorm är det några saker du dessutom behöver tänka på:

  • Terrariet ska vara rymningssäkert och placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum.
  • Rummet där terrariet finns ska alltid vara stängt och även låst när ingen person vistas där.
  • Det ska finnas en skylt på dörren till rummet där ormen/ormarna förvaras där det står att terrariet innehåller giftormar. På skylten ska det också stå vilken art eller vilka arter som du har i terrariet.

Tänk på att giftormar kan vara svårare att hantera än andra ormar och att deras gift till och
med kan vara dödligt. Efter bedömning i det enskilda fallet kan därför en giftorm också behöva förvaras i en särskild byggnad där inga bostäder finns.

Salmonella

Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa och kan finnas hos ormar. Även friska reptiler kan sprida smittan till människor. Är du smittad av salmonella får du ofta akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och vatten.

Hantera alla reptiler som smittbärare och tänk på detta:

  • Tvätta händerna ordentligt efter att du hanterat terrariet eller djuret.
  • Föremål som varit i kontakt med terrariet eller djuret ska rengöras alternativt desinficeras med till exempel klorhexidinsprit.
  • Gör aldrig rent terrariet, dina händer och föremål som har samband med ormhållningen
    i köket där du hanterar livsmedel, utan detta behöver ske på annan plats.

Du kan läsa mer om salmonella på

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.