Ormar

För att hålla ormar inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från kommunen. Detta gäller även ormar som inte är giftiga. Tänk på att ormar kan vara smittbärare av salmonella.

Tillstånd

Om du vill ha orm i din lägenhet eller ditt hus och du bor i ett område som är detaljplanelagt måste du ha ett tillstånd från kommunen. Detta krav gäller även om ormen inte är giftig.

Ansökan skickas till kommunens bygg- och miljöavdelning. Kravet finns i Värmdö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Vet du inte om du bor inom detaljplanelagt område kan du kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Giftorm

Om du skaffar dig en giftorm är det några saker du bör tänka på:

  • Rummet där terrariet finns ska vara rymningssäkert.
  • Terrariet där du har djuren ska vara låst.
  • Det ska finnas en skylt på dörren till rummet där ormen/ormarna förvaras där det står att terrariet innehåller giftormar. På skylten ska det också stå vilken art eller vilka arter som du har i terrariet.

Salmonella          

Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa och kan finnas hos ormar. Även friska reptiler kan sprida smittan till människor. Är du smittad av salmonella får du ofta akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och vatten som smittats.

Hantera alla reptiler som smittbärare och tänk på detta:

  • Tvätta händerna ordentligt efter att du hanterat terrariet eller djuret.
  • Föremål som varit i kontakt med terrariet eller djuret ska rengöras alternativt desinficeras med till exempel klorhexidinsprit.
  • Undvik att göra rent terrarie, händer och föremål i kök där du hanterar livsmedel.

Du kan läsa mer om salmonella på

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster