Ormar

För att hålla ormar krävs sedan den 4 oktober 2023 inget tillstånd från kommunen. Men självklart behöver du hantera dina ormar ändå på ett
säkert sätt så att personer inte behöver känna sig oroliga för att de ska
rymma från ditt terrarium.

Att tänka på om du har orm

Se till att ormen/ormarna förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium samt att fönster, golvbrunnar och ventilationsöppningar med mera är försedda med en anordning som hindrar ormen från att rymma. Detta om en incident skulle inträffa trots skyddsåtgärder på själva terrariet.

Om du har en giftorm är det några saker du dessutom behöver tänka på.

  • Terrariet ska vara rymningssäkert och placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum.
  • Rummet där terrariet finns ska alltid vara stängt och även låst när ingen person vistas där.
  • Det ska finnas en skylt på dörren till rummet där ormen/ormarna förvaras där det står att terrariet innehåller giftormar. På skylten ska det också stå vilken art eller vilka arter som du har i terrariet.

Tänk på att giftormar kan vara svårare att hantera än andra ormar och att deras gift till och med kan vara dödligt. Förvaring och hantering av giftormar kan därför behöva ske i en särskild byggnad där inga bostäder finns.

Salmonella

Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa och kan finnas hos ormar. Även friska reptiler kan sprida smittan till människor. Är du smittad av salmonella får du ofta akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och vatten.

Hantera alla reptiler som smittbärare och tänk på detta:

  • Tvätta händerna ordentligt efter att du hanterat terrariet eller djuret.
  • Föremål som varit i kontakt med terrariet eller djuret ska rengöras alternativt desinficeras med till exempel klorhexidinsprit.
  • Gör aldrig rent terrariet, dina händer och föremål som har samband med ormhållningen
    i köket där du hanterar livsmedel, utan detta behöver ske på annan plats.

Du kan läsa mer om salmonella på

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.