Sotning

Att sota eldstäder och rökkanaler är viktigt för att förhindra brand. I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. En välsotad skorsten tillsammans med en effektiv förbränning förhindrar soteld. I Värmdö kommun utförs sotning av Värmdö Sotningsdistrikt AB.

Varför sotning?

Sotning (rengöring) av eldstäder och rökkanaler innebär att risk för soteld minskar samt att verkningsgraden och driftsäkerheten ökar. Du får även kontroll om någon väsentlig försämring av konditionen på din anläggning och råd hur du på bästa och billigaste sätt kan åtgärda bristerna.

Krav på sotning

Det finns krav på att sotning måste genomföras. Du kan läsa mer om regler och lagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Hur ofta du behöver sota varierar. På Storstockholms brandförsvars Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida kan du läsa mer om tidsfrister. Där finns även taxor och mer information om sotning.

Utförare av sotning i Värmdö

Sotning utförs av de företag som har upphandlats av Storstockholms brandförsvar. Värmdö sotningsdistrikt är ett privat företag som arbetar på uppdrag av Storstockholms brandförsvar och har ansvaret för att sotningspliktiga objekt sotas i Värmdö kommun. Sotningen ska enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap göras med bestämda intervaller.

Som privat fastighetsägare och innehavare av eldstad får du automatiskt meddelande per post när det är dags att sota din fastighet. Det är viktigt att du kontaktar expeditionen på Värmdö sotningsdistrikt om du inte kan ta emot sotare på den meddelade tiden. För sotning betalar du en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Vill du ha extra sotning kan du beställa det. Då sker det efter en avgift som sotaren har fastställt.

Övergripande frågor om sotning besvaras av Storstockholms brandförsvar via e-post registrator@ssbf.brand.se. Vardagar kan du även ringa och tala med brandinspektör Jan Tomtin, telefon växel: 08-454 87 00.

Om du vill sota själv

Storstockholms brandförsvar, där Värmdö kommun ingår, utser den skorstensfejarmästare som ska utföra sotning i kommunen. Vill du som fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan att utföra sotningen ska du ansöka om detta på Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..