Energi och uppvärmning

Vill du vara en del av klimatomställningen och leva mer klimatsmart? Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning om klimat och energi för att Värmdöbor och verksamma i kommunen ska kunna göra mer energi- och klimatsmarta val.

Det här kan du få hjälp med

Energi- och klimatrådgivarna kan bland annat ge råd och stöd om:

  • Hur du minskar din klimatpåverkan
  • Hur du minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • Hur du sänker dina el- och energikostnader
  • Optimering av uppvärmnings- och/eller ventilationssystem
  • Energieffektivisering av din bostad eller lokal genom bättre fönster, isolering, och belysning
  • Installation av solceller och laddbox

Kontakta Värmdö kommuns energi- och klimatrådgivare

Värmdö kommuns energi- och klimatrådgivare bistår invånare via mejl eller telefon. De ger opartiska och kostnadsfria råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du påverkar miljön så lite som möjligt.

Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag/organisationer.

För privata rådgivningar, fysiskt eller digitalt, kontaktar du vår energi- och klimatrådgivare Philip Junghahn genom att mejla philip.junghahn@varmdo.se

Minska din energianvändning!

Mellan 3 och 27 april erbjuder Energirådgivningen i Stockholm en serie med tre webbinarier för dig som bor i småhus. Teman som berörs är:

  • Optimera ditt värmesystem - 3 april
  • Byte av värmesystem - 5 april
  • Optimera din ventilation - 27 april

Webbinarierna hålls på kvällstid och inspelningarna kan ses 2 veckor efteråt.

Du hittar anmälan och mer info här: Evenemang | energiradgivningen.se Länk till annan webbplats.


Vad kan du som privatperson göra för att sänka dina el- och energikostnader?

Energirådgivningen i Stockholmsregionen anordnar löpande webbinarier med olika teman.

Se kommande evenemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du Energirådgivningens inspelade webbinarium om minskad energianvändning samt Energimyndighetens husguide, som också kan vara till hjälp.

Minska din energianvänding Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energieffektivisera ditt hus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med experttips och råd - opartiskt och kostnadsfritt.


Energi- och klimatrådgivningen är ett samarbete mellan 26 kommuner i Stockholmsregionen. Rådgivningen finansieras av Värmdö kommun och statliga bidrag via Energimyndigheten.

Till energirådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi & klimat rådgivningen

Energideklaration

Energideklaration är en redovisning av varje fastighets sätt att använda energi. Den visar hur mycket energi en byggnad förbrukar jämfört med andra. En energideklaration ska innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda, ventilationskontroll och eventuell radonmätning som har utförts i byggnaden.

När en bostad säljs eller hyrs ut ska energiprestandan tydligt anges i annonsen. Om säljaren inte kan visa en energideklaration, får köparen senast sex månader efter tillträde upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

En energideklaration ska alltid göras av en oberoende expert som är certifierad. Energideklarationen gäller sedan i tio år. De certifierade energideklarationskonsulterna hittar du i Boverkets register Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer om kommunens långsiktiga arbete?

Kommunen har under 2020 tagit fram en miljö- och klimatplan. "Miljö- och klimatplan 2020–2030" ska ge en samlad bild av de mest centrala målen för kommunen och göra det enkelt för medborgare, företag, föreningsliv, besökare, anställda och beslutsfattare att få en bild av vad kommunen gör inom miljö- och klimatområdet.

Miljö- och klimatplan 2020-2030 , 2 MB.

Till Energirådgivningens Solkarta Länk till annan webbplats.