Energi och uppvärmning

Värmdö kommun vill skapa förutsättningar för verksamma och boende i Värmdö kommun att göra energi- och klimatsmarta val. Vi erbjuder därför kostnadsfri energirådgivning!

Om energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med experttips och råd - opartiskt och kostnadsfritt.

Värmdö kommun har två energi- och klimatrådgivare. De bistår Värmdö kommuns invånare genom webben eller via telefon och ger opartiska och kostnadsfria råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt.

Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag/organisationer.

Telefon: 08-29 11 29,
vardagar kl. 09:00–12:00 och 13:00–16:00.

Energi- och klimatrådgivningen är ett samarbete mellan 27 kommuner i Stockholmsregionen som servar 1,8 miljoner invånare med opartiska energiråd, finansierat av statliga bidrag via Energimyndigheten. Vi som svarar på dina frågor är utbildade energi- och klimatrådgivare.

Till energirådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi & klimat rådgivningen

Kostnadsfri energirådgivning till företag och bostadsrättsföreningar på distans

Nu kan vi erbjuda kostnadsfri energirådgivning till företag och bostadsrättsföreningar (BRF) i Värmdö. Så här i Corona-tider genomför vi rådgivningen på distans för din och vår säkerhet.

Som en anpassning till det rådande läget med Corona-viruset erbjuder Värmdö kommun tillsammans med energi- och klimatrådgivningen kostnadsfri energirådgivning på distans till bostadsrättsföreningar och företag.

Vi kan hjälpa till med frågor som rör till exempel värmesystem, ventilation, byggnadens klimatskal eller helt enkelt en allmän energigenomgång gällande företagets eller föreningens byggnader.

Just nu får vi många frågor som rör installation av solceller och vad man ska tänka på om man planerar att installera laddboxar för elbil.

Kontakta energi- och klimatrådgivare Philip Junghahn, energiradgivningen@varmdo.se för att boka en rådgivning.


Kostnadsfri energirådgivning till företag och bostadsrättsföreningar på distans

Nu kan vi erbjuda kostnadsfri energirådgivning till företag och bostadsrättsföreningar (BRF) i Värmdö. Så här i Corona-tider genomför vi rådgivningen på distans för din och vår säkerhet.

Som en anpassning till det rådande läget med Corona-viruset erbjuder Värmdö kommun tillsammans med Energi- och klimatrådgivningen kostnadsfri energirådgivning på distans till bostadsrättsföreningar och företag.

Vi kan hjälpa till med frågor som rör till exempel värmesystem, ventilation, byggnadens klimatskal eller helt enkelt en allmän energigenomgång gällande företagets eller föreningens byggnader.

Just nu får vi många frågor som rör installation av solceller och vad man ska tänka på om man planerar att installera laddboxar för elbil.

Kontakta energi- och klimatrådgivare energiradgivningen@varmdo.se för att boka en rådgivning.

Energideklaration

Energideklaration är en redovisning av varje fastighets sätt att använda energi. Den visar hur mycket energi en byggnad förbrukar jämfört med andra. En energideklaration ska innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda, ventilationskontroll och eventuell radonmätning som har utförts i byggnaden.

När en bostad säljs eller hyrs ut ska energiprestandan tydligt anges i annonsen. Om säljaren inte kan visa en energideklaration, får köparen senast sex månader efter tillträde upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

En energideklaration ska alltid göras av en oberoende expert som är certifierad. Energideklarationen gäller sedan i tio år. De certifierade energideklarationskonsulterna hittar du i Boverkets register Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer om kommunens långsiktiga arbete?

Kommunen har under 2020 tagit fram en miljö- och klimatplan. "Miljö- och klimatplan 2020–2030" ska ge en samlad bild av de mest centrala målen för kommunen och göra det enkelt för medborgare, företag, föreningsliv, besökare, anställda och beslutsfattare att få en bild av vad kommunen gör inom miljö- och klimatområdet.

Miljö- och klimatplan 2020-2030 , 2 MB.

Till Energirådgivningens Solkarta Länk till annan webbplats.