Energi och uppvärmning

Vill du leva mer klimatsmart?
Värmdö kommun erbjuder rådgivning om klimat och energi för att Värmdöbor och verksamma i kommunen ska kunna göra mer energi- och klimatsmarta val. Vi har två rådgivare, som du kan kontakta.

Det här kan du få hjälp med

Energi- och klimatrådgivarna kan bland annat ge råd och stöd om:

  • Hur du minskar din klimatpåverkan
  • Hur du minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • Hur du sänker dina energikostnader
  • Optimering av uppvärmnings- och/eller ventilationssystem
  • Energieffektivisering av din bostad eller lokal genom bättre fönster, isolering, och belysning
  • Installation av solceller och laddbox

Kontakta Värmdö kommuns energi- och klimatrådgivare

Värmdö kommun har två energi- och klimatrådgivare. De bistår Värmdö kommuns invånare genom webben eller via telefon och ger opartiska och kostnadsfria råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt.

Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag/organisationer.

Upphandling av kommunspecifika rådgivare pågår och tills vidare välkomnas ni att kontakta energirådgivare på telefon 08-29 11 29 eller mejla till info@energiradgivningen.se.

Just nu frågar många om installation av solceller och vad man ska tänka på om man planerar att installera laddboxar för elbil, samt vad man kan göra för att sänka sina energikostnader.

Om energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med experttips och råd - opartiskt och kostnadsfritt.

Energi- och klimatrådgivningen är ett samarbete mellan 26 kommuner i Stockholmsregionen. Rådgivningen finansieras av Värmdö kommun och statliga bidrag via Energimyndigheten.

Till energirådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi & klimat rådgivningen

Energideklaration

Energideklaration är en redovisning av varje fastighets sätt att använda energi. Den visar hur mycket energi en byggnad förbrukar jämfört med andra. En energideklaration ska innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda, ventilationskontroll och eventuell radonmätning som har utförts i byggnaden.

När en bostad säljs eller hyrs ut ska energiprestandan tydligt anges i annonsen. Om säljaren inte kan visa en energideklaration, får köparen senast sex månader efter tillträde upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

En energideklaration ska alltid göras av en oberoende expert som är certifierad. Energideklarationen gäller sedan i tio år. De certifierade energideklarationskonsulterna hittar du i Boverkets register Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer om kommunens långsiktiga arbete?

Kommunen har under 2020 tagit fram en miljö- och klimatplan. "Miljö- och klimatplan 2020–2030" ska ge en samlad bild av de mest centrala målen för kommunen och göra det enkelt för medborgare, företag, föreningsliv, besökare, anställda och beslutsfattare att få en bild av vad kommunen gör inom miljö- och klimatområdet.

Miljö- och klimatplan 2020-2030 , 2 MB.

Till Energirådgivningens Solkarta Länk till annan webbplats.