Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ett säsongslov kallas formellt för ”bygglov för ändamål av säsongskaraktär”
och är ett bygglov för alla bygglovspliktiga åtgärder som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under två eller flera år i följd.

När och var får säsongslov ges?

Säsongslov är en typ av bygglov som kan beviljas för alla bygglovspliktiga åtgärder som har en sådan säsongskaraktär att den behöver upprepas under två eller flera år i följd. Om åtgärden upprepas inom ett år från det att åtgärden senast avvecklades, får åtgärden vidtas igen utan att ett nytt bygglov behövs, förutsatt att åtgärden har fått säsongslov över en tid.

Säsongslov får bara användas för åtgärder som är säsongsbundna eller på annat sätt återkommande på samma plats varje år.

Säsongslov kan ges både inom och utanför detaljplanelagda områden samt inom områdesbestämmelser.