Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. En sådan åtgärd ska pågå under en begränsad tid och behöver inte uppfylla samtliga förutsättningar som gäller för ett permanent bygglov.

Två olika typer av tidsbegränsade bygglov

Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov. Det ena bygglovet omfattar alla typer
av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra bygglovet endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål.