Drop-in

Har du frågor som rör bygglov, strandskydd eller små avlopp är du välkommen på drop-in på torsdagar. Vissa torsdagar kan du även träffa energirådgivare och VA-rådgivare. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

Drop-in ställs in tillsvidare

På grund av den pågående covid-19-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer drop-in att vara fortsatt inställt. Samtliga möten sker digitalt och/eller via telefon 08-570 470 00.

Se aktuella öppettider för kommunhuset

Energirådgivning

Under drop-in har du vissa torsdagar möjlighet att även träffa klimat- och energirådgivare. Datum för 2020 kommer att publiceras här när dom är fastställda.

Läs mer om energirådgivning


VA-rådgivning

Kommunen erbjuder kostnadsfri rådgivning om enskilt vatten och avlopp, vid personligt möte i kommunhuset eller per telefon.

Läs mer och boka din tid här

Frågor om ett pågående ärende

Kontakta din handläggare om du har ett pågående ärende hos bygg- och miljöavdelningen.

Skicka in handlingar

  • Om du väljer att skicka in handlingar digitalt ska de vara i PDF-format. Då kan vi registrera dina handlingar utan att de förvanskas. (Det finns gratisprogram som du kan ladda ner för att göra ett dokument till PDF.)
  • Dela upp handlingarna i flera filer; ansökan för sig, situationsplan för sig och så vidare.
  • Dina ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.
  • Det räcker med en uppsättning handlingar.
  • Skickar du in handlingar i pappersform underlättar det om dessa är i A4- eller A3-format.

Mer information

Bygglovsguide Värmdö kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bygglov, Boverkets broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbkarta - sök detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster