Arbete på vattenledning utanför Åkarpelles väg 6-9 i Haghulta

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med start under vecka sex och tre veckor framåt kommer VA-driften göra ett arbete på VA-ledningarna utanför Åkarpelles väg 6 till 9, se blå pil i kartan.

Under arbetet kommer Åkarpelles väg 6-9 att vara avstängd i perioder. Övrig trafik hänvisas till att åka runt under arbetets gång. Berörda fastigheter får separat information.

Har du några frågor kontakta VA-driften via servicecenter telefon 08-57047000.