Belysning Stavsnäsvägen

Kommunens tekniska driftavdelning får en del frågor om orsaken till varför belysningen är släckt vid hållplatserna utmed Stavsnäsvägen. Se svar från väghållaren Trafikverket nedan.

Trafikverket svarar: Dessa busshållplatser har byggts i ett investeringsprojekt och att det är svart beror på att de ännu inte fått servisen inkopplad. Trafikverket har ingen prognos i dagsläget men jobbar för att belysningen ska komma igång så snart som möjligt.