Rengöring Ingarö vattenverk

Publicerad

Just nu arbetar kommunens VA-drift med att rengöra Ingarö vattenverk. Detta kan innebära att vattenflödena ändrar riktning vilket kan leda till färgat vatten. Flödesriktningarna planeras att återställas under onsdag den 1/11.

Ibland kan det hända att ditt vatten har ett annorlunda utseende än vad du är van vid. Det kan bero på att avlagringar lossnat från ledningarna när vattenhastigheten och strömningsriktningen ändrats, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. I de flesta fall är det ofarligt att dricka missfärgat vatten.

För små barn och känsliga personer följ Livsmedelsverkets rekommendationer. Länk till annan webbplats. Om vattnet är missfärgat bör du undvika att tvätta vittvätt.

Låt vattnet rinna i 15 minuter och prova igen någon timme senare om problemet fortfarande kvarstår.