Senaste bräddningar

Publicerad

Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel.

Förklaring ovidkommande vatten:

Ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Ovidkommande vatten kan bestå av grundvatten, anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt inläckage från marken om ledningarna inte är täta. Andelen ovidkommande vatten kan ibland vara flera gånger större än volymen spillvatten.

22/1

Pumpstation Ängsvik
Komministervägen
kl. 12:00–04:00
Orsak: Tekniskt haveri i en pump.

12/1

Pumpstation Haghulta
Haghultavägen
kl. 06.00–10.30
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Hemmesta
Skärgårdsvägen 295
En bräddtimme.
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Hemträsk
Värmdöviks dalgång
kl. 00.00-18:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Ingarö strand
Eklövsvägen
kl. 02:00–14:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Lostigen 28
Lostigen 28
kl. 00:00–20:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Lostigen 51
Lostigen 51
kl. 10:00–14:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Mörtnäs
Mörtnäsvägen
kl. 20:00–19:00 (11/1–12/1)
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Västerleden
Västerleden
kl. 07:00–08:30
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning, tekniskt haveri en pump.

Pumpstation Ängsvik
Komministervägen
kl. 20:30–02:30 (11/1-13/1)
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

5/1

Pumpstation Tjustvik
kl. 18:30–00:00
Orsak: Tekniskt haveri magnetventil.

För information om tidigare bräddningar

Kontakta bygg- och miljöavdelningen på 08-570 470 00.