Senaste bräddningar

Senast uppdaterad 2021-09-14

Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel.

Förklaring ovidkommande vatten:

Ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Ovidkommande vatten kan bestå av grundvatten, anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt inläckage från marken om ledningarna inte är täta. Andelen ovidkommande vatten kan ibland vara flera gånger större än volymen spillvatten.

När och var kan jag bada efter en bräddning?

Vår erfarenhet säger att proverna brukar visa ett tjänligt resultat efter 3–4 dagar, men beroende på årstid, mängd bräddat vatten, storleken på hav/sjö samt väder och vind kan detta variera. En vecka efter bräddning brukar halterna vara så pass låga att det torde vara säkert att bada igen. Det är svårt att säga hur nära en bräddpunkt man kan bada vid ett utsläpp, en sträcka på cirka 500 meter från pumpstationen är ett försiktighetsavstånd vi tror kan vara rimligt. Är det en större pumpstation (till exempel Ålstäket) rekommenderas ett säkerhetsavstånd på cirka 1 km. Detta är också kopplat till storlek på hav/sjö/vind och mängd bräddat vatten.

Datum då kommunen har behövt brädda

7/8-2023
Haghulta pumpstation
Orsak: Strömbortfall på grund av åskoväder

15/1-16/1-2023
Pumpstation Hemmesta
Orsak: I samband med kraftigt regn behövde pumpstationen brädda.

9/1-12/1-2023
Pumpstation Hemmesta
Orsak: I samband med kraftigt regn behövde pumpstationen brädda.

26/12-2022
Reningsverket Telegrafen
Orsak: I samband med ett pumphaveri så behövde reningsverket brädda.

3/11-2022
Pumpstation Mossen
Orsak: I samband med ett modembyte stannade pumparna i stationen.

15/9-2022
Hålludden
Orsak: Tekniskt fel på en ventil tillhörande Käppalaledningen.

13/9-2021
Pumpstation Ålstäket
Skärgårdsvägen 185
Orsak: Omfattande strömavbrott

Pumpstation Skogsbo
Skogsbovägen 9
Orsak: Omfattande strömavbrott

Pumpstation Mossen
Ösby skolväg
Orsak: Omfattande strömavbrott

9/6-2021
G:a Saltarövägen pumpstation
Hjärtstocksvägen
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten p.g.a. regn.

26-27/5-2021
Pumpstation Ekvik
Ekviks Gårds väg
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten p.g.a. regn

Pumpstation Haghulta
Haghultavägen 23
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten p.g.a. regn

Pumpstation Hemmesta
Skärgårdsvägen 295
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten p.g.a. regn

Pumpstation Ängsvik
Komministervägen
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten p.g.a. regn

Pumpstation Hemträsk
Värmdöviks dalgång
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten p.g.a. regn

Pumpstation Mörtnäs
Mörtnäsvägen
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten p.g.a. regn

Pumpstation Lostigen 28
Lostigen 28
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten p.g.a. regn

Pumpstation Ingarö strand
Eklövsvägen
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten p.g.a. regn

22/1-2021

Pumpstation Ängsvik
Komministervägen
kl. 12:00–04:00
Orsak: Tekniskt haveri i en pump.

12/1-2021

Pumpstation Haghulta
Haghultavägen
kl. 06.00–10.30
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Hemmesta
Skärgårdsvägen 295
En bräddtimme.
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Hemträsk
Värmdöviks dalgång
kl. 00.00-18:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Ingarö strand
Eklövsvägen
kl. 02:00–14:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Lostigen 28
Lostigen 28
kl. 00:00–20:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Lostigen 51
Lostigen 51
kl. 10:00–14:00
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Mörtnäs
Mörtnäsvägen
kl. 20:00–19:00 (11/1–12/1)
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

Pumpstation Västerleden
Västerleden
kl. 07:00–08:30
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning, tekniskt haveri en pump.

Pumpstation Ängsvik
Komministervägen
kl. 20:30–02:30 (11/1-13/1)
Orsak: Höga flöden ovidkommande vatten vid regn och snösmältning.

5/1-2021

Pumpstation Tjustvik
kl. 18:30–00:00
Orsak: Tekniskt haveri magnetventil.

Läs mer om bräddningar

För information om tidigare bräddningar

Kontakta bygg- och miljöavdelningen på 08-570 470 00.