VA-arbete på Pastor Ödmans väg måndag 19/2 kl. 08:30-14:00

Publicerad

Mall för nyhetsbild

På grund av arbete på VA-ledningarna i ditt område kommer vägen att vara avstängd i korsningen vid fastigheterna Pastor Ödmans väg 40, 44, 85 och 81B, se pil på bild.

Boende på stickvägarna kommer inte att komma fram till Pastor Ödmans Väg under arbetspasset.

Har du några frågor?
Vänd dig till kommunens servicecenter telefon 08-570 470 00.