VA-arbete vid infarten till Ösbyskolan

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Från och med måndag den 28 augusti till onsdag den 30 september kommer VA-driften att genomföra ett vatten- och avloppsarbete vid Ösbyskolan.

Arbetet kommer att påverka infarten till skolan och därför blir biltrafiken begränsad. Gående och cyklister omdirigeras enligt hänvisning på plats.

Har du några frågor kontakta servicecenter på telefon 08-570 470 00.